sv. Pius X. / po 21. srpen 2017

Pocházel z Riese v Itálii. Jeho jméno bylo Giuseppe Sarto. Jako kněz působil ve... (pokračování)

Rumunský parlament hlasoval pro klasickou rodinu

Rumunský parlament navzdory odporu homosexuální lobby a hlasitému protestu levicově liberálních médií a skupin samozvané „občanské společnosti“ kritizujících církev odhlasoval 9. května 2017 rozhodnutí, ve kterém se vyslovil pro klasickou rodinu a manželství tvořené mužem a ženou.

Rumunský parlament hlasoval pro klasickou rodinu

Podnětem v podstatě byla iniciativa zahájená rumunskou pravoslavnou církví, kterou podporují rozličné církevní organizace, a podpisová akce na politickou a ústavní ochranu klasického manželství a rodiny. „Koalice pro rodinu“ dokázala za dobu kratší než jeden rok získat tři miliony signatářů. Homosexuální lobby toto nadkonfesní občanské hnutí očerňuje jako nábožensko-fundamentalistickou a reakcionářskou kampaň.

Tato iniciativa pro tradiční rodinu se stala jedním z nejúspěšnějších občanských hnutí v postkomunistickém Rumunsku.

Skupiny levicových organizací s názvy jako „Liga pro Evropu“ nebo „Helsinský výbor“ již řadu let v Rumunsku bojují výslovně proti církvím, především proti rumunské pravoslavné církvi. Bojují proti výuce náboženství ve státních školách, proti pobožnostem na začátku a na konci školního roku, proti kaplím ve školách a v nemocnicích a pochopitelně klasicky také proti křížům ve školách a veřejných budovách. Proto také v Rumunsku před připojením k EU proběhly kampaně za úplnou odluku církve od státu s manipulativní argumentací, že to EU vyžaduje jako standard.

Takovéto organizace bojují proti církvím, obzvláště proti pravoslavné církvi, již řadu let. Homosexuální lobby se stejně jako potratářská lobby opakovaně pokoušela prosadit legální potraty a manželství homosexuálů jako lidská práva, „evropské hodnoty“ a západní výdobytky, přičemž takovéto impulzy stále znovu přicházejí i z Bruselu. Tím více tyto organizace nyní protestují, že rumunský parlament učinil zrovna 9. května, na Den Evropy, z jejich pohledu protievropské rozhodnutí.

Zatímco řada členských států EU zavedla manželství homosexuálů, rumunská poslanecká sněmovna tento vývoj rázně zastavila. 232 z 270 poslanců parlamentu hlasovalo pro to, aby v článku 48 ústavy bylo jasně uvedeno, že manželství je svazkem mezi mužem a ženou – doposud totiž byla v onom článku řeč jen o „manželech“.

Další hlasování proběhne v Senátu jakožto druhé komoře.

Změnu ještě musí potvrdit celonárodní referendum. Uzákonění manželství homosexuálů je však již mimo diskusi. Občanský zákoník definuje manželství v článku 271 jako svazek mezi mužem a ženou. 87 procent populace náleží k pravoslavné církvi, méně než jedno procento tvoří ateisté, nevěřící či nábožensky nezačleněné osoby. EU se bude muset smířit s tím, že v Evropě jsou státy a národy, které se s přijetím do Evropské unie nevzdaly své víry.

27. 05. 2017, Kathnet