sv. Helena / pá 18. srpen 2017

Pocházela z Bithýnie. S Konstanciem Chlorem, kterého upoutala svou krásou, měla... (pokračování)

Ve východní Evropě se znovu projevuje náboženská identita

Čtvrt století po pádu komunistických režimů, které podporovaly ateismus, se většina lidí v převážné části východoevropských národů označuje za křesťany.

Ve východní Evropě se znovu projevuje náboženská identita

Ve čtyřech státech tohoto regionu – v Polsku (87 %), Chorvatsku (84 %), Litvě (75 %) a Maďarsku (56 %) – se většina obyvatel nyní označuje za katolíky, v deseti státech se většina označuje za pravoslavné, zjistil Pew Research Center.

V Bosně tvoří 52 % obyvatel muslimové a v České republice (72 %) a Estonsku (45%) se velká část populace neztotožňuje s žádným náboženstvím.

27. 05. 2017, CC