sv. Antonín M. Klaret / so 24. říjen 2020

Pocházel ze Sallentu v Barcelonské provincii. V rodné Katalánii se stal tkalcem, farářem, apoštolským misionářem a založil kongregaci misionářů Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Roku 1850 se stal arcibiskupem v... (pokračování)

Bosna a Hercegovina: Počet katolíků klesá a mají méně práv

V Bosně a Hercegovině žije asi 400 000 katolíků, zatímco před válkou na Balkáně jich v této zemi žilo 740 726. Každý rok ubyde přibližně 15 000 věřících. Toto je údaj, který biskupové této země poskytli na závěr svého 70. plenárního zasedání.

Bosna a Hercegovina: Počet katolíků klesá a mají méně práv

„Tento úpadek je způsoben především tím, že mladí lidé emigrují do druhých zemí, aby našli lepší pracovní příležitosti,“ sdělil tiskové agentuře SIR Mons. Tomo Vuksic z vojenského ordinariátu Bosny a Hercegoviny. „Ale existuje také problém s uprchlíky a s těmi, kdo byli vyhnáni ze svých domovů, což představuje asi 67 % katolíků.

Podle Mons. Vuksice „státní orgány všech úrovní nevykazují žádnou ochotu usnadnit těmto lidem návrat“. A navíc je tu složitá ekonomická situace. „Průměrný plat činí 800 marek, což je přibližně 450 EUR, a chudoba je nejvíce viditelná ve velkých městech,“ vysvětlil. „Mnozí potřební se obracejí o pomoc na Charitu, která žel nemůže pomáhat všem.“ Mons. Vuksic také poukázal na další problém. Po uzavření Daytonské dohody a vzniku Federace Bosny a Hercegoviny a Republiky srbské chorvatští katolíci, kteří tvoří asi 15 procent obyvatelstva a žijí v obou částech země, ve skutečnosti podle katolické církve nemají stejná práva jako další dvě velké etnické skupiny – pravoslavní Srbové a bosenští muslimové. Katolíci například dostávají jen 3–4% z celkové pomoci od mezinárodního společenství.

„Jistě, toto je pro některé lidi nepříjemná pravda, a ti se snaží církev umlčet,“ vysvětlil. „Výchozím bodem by z politického a sociálního hlediska měl být ústavní princip rovných práv a ten musí být uplatňován na všech úrovních organizace státu, aby se předešlo nespravedlivým nerovnostem,“ poznamenal Mons. Vuksic.

02. 08. 2017, Agensir