sv. Antonín M. Klaret / so 24. říjen 2020

Pocházel ze Sallentu v Barcelonské provincii. V rodné Katalánii se stal tkalcem, farářem, apoštolským misionářem a založil kongregaci misionářů Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Roku 1850 se stal arcibiskupem v... (pokračování)

Rakousko: stále více dívek u oltáře

Služba u oltáře je pro děti a dospívající stále atraktivní: potvrzují to čísla, která předložil Simon Mödl, jenž je pověřen péčí o „mladou církev“ ve vídeňské arcidiecézi. Vzhledem k poklesu v ostatních sektorech, řekl Mödl tiskové kanceláři rakouské katolické církve Kathpress, „zde jsou čísla neuvěřitelně stabilní a soustavně přicházejí noví chlapci a děvčata“.

Rakousko: stále více dívek u oltáře

Podle průzkumu provedeného v roce 2014 téměř 55 % z více než 45 000 rakouských ministrantů – z nichž 10 000 je jen ve vídeňské arcidiecézi – tvoří děvčata. Služba chlapců i dívek u oltáře je poměrně nový a diskutabilní jev: děvčatům byla oficiálně umožněna před 25 lety. Významným faktorem je podpora ze strany rodičů, ti by tuto službu měli poskytovat po celý týden. Pro mnoho dívek je ministrování údajně znamením svobody a rovnosti.

Na základě zkoumaných dat z roku 2014 Mödl prohlásil, že podíl dívek je vyšší vzhledem k tomu, kdo za službu ministrantů odpovídá: v minulosti byla řízena kaplany a faráři, ale nyní jsou vedením ministrantů pověřovány i ženy a dívky. V celém Rakousku je řízením ministrantů pověřeno asi 2800 žen a 2200 mužů.

01. 08. 2017, AS