sv. Antonín M. Klaret / so 24. říjen 2020

Pocházel ze Sallentu v Barcelonské provincii. V rodné Katalánii se stal tkalcem, farářem, apoštolským misionářem a založil kongregaci misionářů Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Roku 1850 se stal arcibiskupem v... (pokračování)

Semjén přislíbil přijetí íránské dívky

„Bráníme Maďarsko před invazí migrantů, ale těm, kteří jsou skutečnými uprchlíky, tedy těmi, jejichž život je bezprostředně ohrožen kvůli jejich vyznání, národnosti nebo politickému přesvědčení – těm pomůžeme. Prosí-li u nás o pomoc, maďarský stát je připraven íránskou dívku, kterou švédské úřady chtějí odeslat zpět do islámské republiky (přestože tam je možné se pro přijetí křesťanství dostat do vážného ohrožení života), uznat jakožto uprchlici,“ zveřejnil v deníku Maďarský Čas Zsolt Semjén, místopředseda maďarské vlády zastupující Viktora Orbána.

Semjén přislíbil přijetí íránské dívky

Semjén řekl, že jestliže Aideen Strandsson žádá Maďarsko o azyl, po absolvování úředního řízení – jehož součástí je samozřejmě i mezinárodně bezpečnostní prověrka – může počítat s kladnou odpovědí. „Maďarsko totiž nepošle nikoho zpět do takového státu, kde je jeho život nebo tělesná integrita v nebezpečí.“

„My od začátku rozlišujeme migranty a skutečné uprchlíky,“ vyjádřil se Zsolt Semjén. Jak řekl, přijímání pronásledovaných křesťanů je naší mravní a zároveň ústavní povinností.

Křesťané jsou podle něj snadno integrovatelní do evropské křesťanské civilizace, oproti muslimům, kteří integrováni být nechtějí.

Aideen Strandsson přišla do Švédska v roce 2014 a nedlouho poté se veřejně přihlásila ke křesťanství. Švédské úřady v poslední době již podruhé zamítly žádost o právo azylu, přestože takové vyhoštění je v rozporu jak s vnitřními úředními pravidly, tak i s takovými mezinárodními úmluvami, jako je např. Ženevská konvence, která výslovně zakazuje vypovězení do takové země, kde by vypovězenému mohlo hrozit nebezpečí – uvedl Maďarský Čas, citující evropskou občanskou iniciativu CitizenGo.

Proč Švédové dívčinu žádost odmítli, to není z článku v Čase zřejmé.

26. 08. 2017, index.hu