sv. Antonín M. Klaret / so 24. říjen 2020

Pocházel ze Sallentu v Barcelonské provincii. V rodné Katalánii se stal tkalcem, farářem, apoštolským misionářem a založil kongregaci misionářů Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Roku 1850 se stal arcibiskupem v... (pokračování)

Kardinál Sarah: Novodobí revolucionáři se snaží zničit křesťanskou rodinu

Současní západní zastánci potratů a kontroly porodnosti v Africe jsou jako francouzští revolucionáři, kteří masakrovali lid ve Vendée, řekl kardinál Robert Sarah. V kázání, ve kterém uctil mučedníky z Vendée a které bylo zveřejněno na webových stránkách Famille Chrétienne, kardinál Sarah chválil tento region a jeho obyvatele za odpor vůči ateistickému republikánství během revoluce, ale řekl, že Církev a tradiční rodina stále čelí pronásledování. Lidé musí opět povstat jako katolíci a roajalisté z Vendée.

Kardinál Sarah: Novodobí revolucionáři se snaží zničit křesťanskou rodinu

„Kdo dnes povstane kvůli Bohu?“ otázal se kardinál. Kdo se odváží postavit se současným pronásledovatelům Církve? Kdo bude mít odvahu povstat, vyzbrojen pouze růžencem a Nejsvětějším srdcem, aby čelil armádám smrti naší doby?“

Těmito současnými „armádami smrti“, jak kardinál vysvětlil, jsou „relativismus, indiferentismus a pohrdání Bohem“. „Kdo tomuto světu poví, že jedinou svobodou, za kterou stojí zemřít, je svoboda věřit?“

Válka ve Vendée, která trvala od března do prosince 1793, byla lidovým povstáním proti francouzské revoluční republikánské vládě. Vedla je samozvaná katolická a roajalistická armáda, složená převážně ze sedláků.

Po porážce povstání byly desetitisíce civilistů zmasakrovány takzvanými „pekelnými kolonami“ republikánského generála Louise Marie Turreaua. Mnohé z těch, kdo takto zemřeli, Církev beatifikovala. Guinejský kardinál řekl, že ti, kdo prosazují sterilizaci, potrat a kontrolu populace, obzvláště v Africe, jsou moderní obdobou oněch pekelných kolon.

„I nyní, snad více než kdy dříve, chtějí revoluční ideologie zničit přirozený prostor pro darování sebe sama, pro radostnou štědrost a lásku! Hovořím zde o rodině! Genderová ideologie a pohrdání plodností a věrností patří ke sloganům této revoluce.“

Kardinál dodal, že moderní revolucionáři chtějí stejně jako ve Vendée vyhladit rodiny. „Tito noví revolucionáři mají strach ze štědrosti velkých rodin. Zesměšňují křesťanské rodiny, protože ty ztělesňují všechno to, co oni nenávidí. Jsou odhodláni útočit na Afriku novými pekelnými kolonami, aby naléhaly na rodiny a donutily je ke sterilizaci, potratu a antikoncepci. Afrika, stejně jako Vendée, odolá! Křesťanské rodiny kdekoli na světě musí být radostnými předáky odporu proti této nové diktatuře egoismu!“

Kardinál Sarah vyzval francouzský lid, aby žil v souladu s pověstí svých předků z Vendée a hájil tradiční křesťanství uprostřed nových útoků. Dnes na Východě, v Pákistánu, v Africe, naši křesťanští bratři umírají pro svou víru, drceni šiky islamistických pronásledovatelů. A vy, lidé Francie, lidé Vendée, kdy povstanete s pokojnými zbraněmi modlitby a křesťanské lásky, abyste bránili svou víru?

„Přátelé, ve vašich žilách proudí krev mučedníků, buďte jí proto věrní! My všichni jsme duchovními syny umučeného Vendée!“

23. 08. 2017, CH