sv. Kornélius / so 20. říjen 2018

Byl římským důstojníkem v Césareji. Pro svou snahu přiblížit se k Bohu modlitbo... (pokračování)

Irsko: Komise pro lidská práva vyzývá k legalizaci potratů

Úřad, který je státním strážcem lidských práv, uvedl, že potraty by měly být obecně dostupné. Irská komise pro lidská práva a rovné příležitosti, vládní strážce lidských práv, vyzvala vládu, aby vyhlásila referendum o zrušení osmého dodatku a o legalizaci všeobecného přístupu k potratům.

Irsko: Komise pro lidská práva vyzývá k legalizaci potratů

Ve svém stanovisku, do kterého měli reportéři The Irish Times možnost nahlédnout, komise doporučila, aby vláda vyhlásila referendum o úplném zrušení osmého dodatku a poté přijala zákon o všeobecném přístupu k potratům financovaným z veřejných prostředků.

V tomto vyjádření k osmému dodatku komise pro lidská práva poprvé obhajuje legalizaci všeobecného přístupu k potratu v Irsku. Dříve stanovisko komise reflektovalo zjištění orgánů OSN, že Irsko porušuje mezinárodní závazky v oblasti lidských práv tím, že neumožňuje potrat v případech závažného poškození plodu, což vedlo k tomu, že mnohé ženy podstupovaly potrat v zahraničí.

Aktuální stanovisko však jde mnohem dál. Uvádí se v něm, že po odstranění osmého dodatku z textu ústavy by vláda měla přijmout „reformovaný rámec pro přístup k potratovým službám v Irsku“. Přístup k potratům by měl být „z důvodu ohrožení života, zdraví nebo blaha ženy, socio-ekonomické situace, otěhotnění v důsledku znásilnění nebo incestu a v případech závažného poškození plodu“.

Proces rozhodování o potratu by měl být „primárně záležitostí těhotné ženy po konzultaci s jejím lékařem, a v největší možné míře by se mělo předejít obtěžujícím schvalovacím procesům založeným na zkoumání důvodů k potratu“.

Stanovisko komise nedává žádná doporučení ohledně limitních termínů pro potrat, ale uvádí se v něm, že „jakékoli gestační limity pro přístup k potratu v Irsku by měly být navrženy v souladu s nejlepší lékařskou praxí a primárně je nutno se soustředit na zdraví těhotné ženy“.

Jakékoli omezování termínu pro potrat by se mělo podle komise dít „v nezbytných případech, mělo by být přiměřené a měl by se brát nezbytný ohled na právo ženy na tělesnou autonomii a nejvyšší dosažitelný standard tělesného a duševního zdraví“.

Bez ohledu na kroky k regulaci a financování přístupu k potratu komise doporučuje, aby byl „dekriminalizován potrat za všech okolností“.

Komise pro lidská práva a rovné příležitosti je nezávislý orgán zřízený zákonem, který byl přijat po sloučení původní Komise pro lidská práva a Úřadu pro rovné příležitosti. Jejím účelem je „ochrana a podpora lidských práv a rovných příležitostí v Irsku a budování kultury respektu k lidským právům, rovnosti a mezikulturního porozumění v zemi“. Ve skutečnosti jde o výsměch lidským právům, zejména primárnímu právu na život.26. 10. 2017, Irish Times

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >