sv. Kornélius / so 20. říjen 2018

Byl římským důstojníkem v Césareji. Pro svou snahu přiblížit se k Bohu modlitbo... (pokračování)

Stát má právo rozlišovat mezi uprchlíky a ekonomickými migranty

Každá země má právo rozlišovat mezi skutečnými uprchlíky a ekonomickými migranty, kteří nesdílejí kulturu dané země, řekl kardinál Robert Sarah. Na konferenci Europa Christi pořádané v Polsku africký kardinál poznamenal, že polský stát odmítá přijmout „logiku“ rozdělování migrantů, kterou jí „někteří lidé chtějí vnutit“. V komentáři, který otiskl polský časopis Gość, kardinál Sarah dodal, že ač je každý migrant lidskou bytostí, kterou je nutno respektovat, situace je složitější, pokud migranti přicházejí z jiné kultury a vyznávají jiné náboženství a ohrožují obecné dobro ve státě.

Stát má právo rozlišovat mezi uprchlíky a ekonomickými migranty

Světoví politici nemohou zpochybnit „právo každého státu rozlišovat mezi politickým nebo náboženským uprchlíkem“, který je nucen opustit vlastní zemi, a „ekonomickým migrantem, který si přeje změnit své bydliště“, aniž by se přizpůsobil nové kultuře, v níž žije.

„Ideologie liberálního individualismu podporuje mísení, které má napomoci erozi přirozených hranic států a kultur a vede ke vzniku post-nacionálního a jednorozměrného světa, kde již jde jen o jediné – o konzum a produkci,“ řekl kardinál Sarah.

Kardinál zmínil i myšlenku papeže Františka, když řekl, že evropské národy musí přijmout odpovědnost za destabilizaci zemí, z nichž migranti přicházejí, to však neznamená, že se mají změnit v důsledku masové imigrace.

Kardinál Sarah se také zmínil o sekularizaci Evropy a řekl, že tento kontinent se v posledních dvou stoletích nachází v bezprecedentní civilizační krizi, která začala slovy Friedricha Nietzscheho: „Bůh je mrtev. My jsme ho zabili.“

„Evropa se od té doby nachází v krizi způsobené kromě jiného ateistickými ideologiemi a nyní se noří do nihilismu,“ řekl.

Kardinál Sarah prohlásil, že po zhroucení Sovětského svazu, kdy mnohé země znovu nabyly svobodu a demokracii, se zdálo, že v Evropě nastává nové, pozitivní období.

Avšak Evropská unie se rozhodla, že se nebude vracet ke křesťanským kořenům tohoto kontinentu, ale místo toho začala budovat své instituce na abstraktních pojmech, jako je svobodný trh, rovné příležitosti a individualistická lidská práva.

To byla chyba, řekl kardinál Sarah, protože všechny zákony by měly být založeny na konceptu lidské důstojnosti, kterou lze odvozovat pouze od Boha.

„Evropa vybudovaná na víře v Krista, avšak zbavená křesťanských kořenů, je nyní ve fázi tiché apostaze.04. 11. 2017, Catholic Herald

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >