sv. Fabián / ne 20. leden 2019

Stal se papežem v době klidu mezi pronásledováním Církve. Řím rozdělil do sedmi... (pokračování)

Dublinský arcibiskup varuje před hádkami a neslušností ve veřejné diskusi

Pluralismus a demokracie neopravňují k umlčování odlišných názorů - Diarmuid Martin Dublinský katolický arcibiskup Diarmuid Martin varuje před „názorovými spory“ a „neslušností“ ve veřejné diskusi. Řekl také, že pluralismus a demokracie „nikdy neopravňují k umlčování odlišných názorů“. Politika a tvorba spravedlivé společnosti „nebyla výhradně úlohou státu. „Caesar není Bůh,“ řekl.

Dublinský arcibiskup varuje před hádkami a neslušností ve veřejné diskusi

Hovořil v kontextu stále se vyostřující debaty o potratech a ačkoli je výslovně nezmínil, řekl: „Pravda nemusí vždy ve světě převládnout. Pravda však nepotřebuje hádky ani neslušnost.“

Pravda „nepotřebuje spin doctory“ (lidi manipulující s veřejným míněním - pozn.red.), dodal. Má „svou vlastní sílu, kterou nás může osvobodit. Na polemiky a spin doctoring na jedné straně by druhá strana neměla reagovat hádkami a neslušnostmi.“

V kázání při mši svaté v univerzitním kostele v dublinském parku St Stephen’s Green řekl, že pluralismus „není totéž co sekularismus, ale v současném Irsku prožíváme svou víru ve společnosti, kde pluralismus může občas zahrnovat zdvořilou, ale ráznou konfrontaci se sekularismem. Pluralismus a samozřejmě ani demokracie nikdy neopravňují k umlčování odlišných názorů,“ řekl.

Je podle něj zajímavé, „jak často se lidé chytí do pasti svých vlastních názorů a nic jiného je nezajímá. Děje se to v Církvi, v politice, v médiích, ve společnosti. Zvěst evangelia musí zůstat prosta jakýchkoli ideologií,“ uvedl.

Komunita věřících musí být založena na dvou ctnostech - „musí jednat tak, aby vedla k lásce a setrvávala v naději,“ řekl.

Skutečnost je taková, že „Bůh je postupně odsouván stranou a muži a ženy žijí, jako by Bůh neexistoval. Nejedná se o atmosféru nenávisti k víře, ale spíše o lhostejnost nebo postoj, který toleruje přítomnost Boha v soukromém životě jednotlivců, ale nikoli v realitě naší společnosti.“

Došlo ke „skutečnému oddělení víry od politiky. Aby bylo možno popřít, že vede k integralismu, fundamentalismu a falešným utopiím. To však neznamená, že náboženská víra nemá pro budování společnosti žádný význam,“ řekl.08. 11. 2017, Irish Times

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >