Tři svatí archandělé / út 29. září 2020

Slavíme svátek tří archandělů, které nám představuje Bible jako ty, kteří stojí před Bohem (Lk 1,19; Tob 12,15). Povšimněme si jejich jmen a významu slova v hebrejštině. Michael - "Kdo je jako Bůh?" Gabriel... (pokračování)

Benedikt XVI.: Kardinál Müller bude i nadále sloužit víře

Přestože Gerhard Ludwig Müller již není prefektem Kongregace pro nauku víry: „Kardinál není nikdy v důchodu“ – o tom je přesvědčen jeho přítel a zastánce Benedikt XVI.

Benedikt XVI.: Kardinál Müller bude i nadále sloužit víře

O tomto svém přesvědčení se emeritní papež Benedikt XVI. zmínil v pozdravu u příležitosti 70. narozenin bývalého prefekta Kongregace pro nauku víry. Müller sice již po skončení svého pětiletého funkčního období nemá „žádný konkrétní úřad, ale kněz, a tím spíše biskup a kardinál, není nikdy v důchodu“.

Emeritní papež ve svém pozdravu ocenil Müllerovo působení v Římě, nejprve jako člena mezinárodní teologické komise, „v níž byl nápadný především bohatstvím svých znalostí a z toho vyplývající věrnosti víře Církve“. Poté, co odešel na odpočinek kardinál Willam Levada, byl Müller „nejvhodnějším nástupcem amerického kardinála“ ve funkci prefekta Kongregace pro nauku víry. Jako prefekt se bývalý řezenský biskup snažil působit „nejen jako učenec, ale jako moudrý muž, jako otec v Církvi“. „Bránil jsi jasnou tradici víry, ale v tom smyslu, v jakém ji touží chápat papež František, jak dnes můžeme zakoušet.“

Bohatství znalostí, věrnost víře

Ve čtyřstránkovém dopisu Benedikt vzpomíná na to, jak mu Müller v roce 1995 daroval výtisk své „Katolické dogmatiky pro studium a teologickou praxi“. V Müllerově dogmatice spatřuje emeritní papež záměr vydat kompaktní kompilaci víry Církve v jednom svazku. Benedikt sám nebyl schopen takovýto plán uskutečnit kvůli svým nejrůznějším úkolům koncilního teologa, arcibiskupa v Mnichově a Freisingu a konečně prefekta Kongregace pro nauku víry. Obzvláště oceňuje Müllerovo pojetí víry Církve „jako jednoty a celistvosti“, takže lze v posledu skrze všechny složité teologické úvahy vidět prostotu víry“.

To je známka dobrého teologa. Benedikt uvedl: „Velkým teologem se člověk podle mého názoru nestane tím, že by uměl popisovat složité a obtížné detaily, ale tím, že dokáže víru vyjádřit v její jednotě a prostotě.“

Papežův pozdrav předchází slavnostnímu sborníku „Trojjediný Bůh: Křesťanská víra v sekulárním věku“, který vychází u příležitosti 70. narozenin Gerharda Ludwiga Müllera 31. prosince. Vydává jej ředitel řezenské Nadace Benedikta XVI. Christian Schaller a vallendarský dogmatik George Augustine. Mezi autory patří kardinál Reinhard Marx, nositel Ratzingerovy ceny a vynikající bonnský dogmatik Karl-Heinz Menke a bývalý rektor vysoké filosoficko-teologické školy Benedikta XVI. v Heiligenkreuzu Karl Wallner.

Benedikt XVI. ve svém pozdravu vyjádřil lítost, že sám již „není schopen napsat řádný vědecký příspěvek“.

12. 01. 2018, Katolisch.de