Tři svatí archandělé / út 29. září 2020

Slavíme svátek tří archandělů, které nám představuje Bible jako ty, kteří stojí před Bohem (Lk 1,19; Tob 12,15). Povšimněme si jejich jmen a významu slova v hebrejštině. Michael - "Kdo je jako Bůh?" Gabriel... (pokračování)

Bulharsko: návrh zákona o náboženstvích

„Katolická církev v Bulharsku je hluboce znepokojena návrhem zákona o náboženstvích, který by postavil katolickou komunitu do velmi obtížné situace,“ řekl agentuře SIR Christo Proykov, apoštolský exarcha a předseda konference bulharských biskupů. Novela předložená tento týden by státu umožňovala financovat ta náboženství, jejichž vyznavači tvoří více než 1 % obyvatelstva, ve výši přibližně 5 EUR na jednoho věřícího.

Bulharsko: návrh zákona o náboženstvích

Financování ze zahraničí má být pro všechna náboženství zakázáno, pokud nebylo předem schváleno Úřadem pro náboženské záležitosti. „To vylučuje náboženství, která jsou v Bulharsku přítomná po staletí,“ řekl Mons. Proykov, protože „finance od státu bude dostávat jenom pravoslavná církev a muslimové“. A „jelikož dary ze zahraničí jsou omezené, katolíky to velmi silně postihne,“ dodal.

Podle posledního sčítání lidu 60 % procent věřících v Bulharsku jsou pravoslavní, 8 % muslimové – sunnité i šíité –, zatímco katolíci tvoří asi 0,66 % populace a protestanti 0,87 %. „Stát vždy usiloval o toleranci náboženských menšin tím, že podporoval vzájemný respekt a dialog, ale tato tolerance bude silně ohrožena, nebude-li návrh zákona změněn,“ prohlásil předseda bulharské biskupské konference.

25. 05. 2018, Agensir.it