sv. Tomáš Akvinský / út 28. leden 2020

Narodil se kolem roku 1225 jako syn hraběte Landolfa. Byl vychováván v montekas... (pokračování)

Bulharsko: návrh zákona o náboženstvích

„Katolická církev v Bulharsku je hluboce znepokojena návrhem zákona o náboženstvích, který by postavil katolickou komunitu do velmi obtížné situace,“ řekl agentuře SIR Christo Proykov, apoštolský exarcha a předseda konference bulharských biskupů. Novela předložená tento týden by státu umožňovala financovat ta náboženství, jejichž vyznavači tvoří více než 1 % obyvatelstva, ve výši přibližně 5 EUR na jednoho věřícího.

Bulharsko: návrh zákona o náboženstvích

Financování ze zahraničí má být pro všechna náboženství zakázáno, pokud nebylo předem schváleno Úřadem pro náboženské záležitosti. „To vylučuje náboženství, která jsou v Bulharsku přítomná po staletí,“ řekl Mons. Proykov, protože „finance od státu bude dostávat jenom pravoslavná církev a muslimové“. A „jelikož dary ze zahraničí jsou omezené, katolíky to velmi silně postihne,“ dodal.

Podle posledního sčítání lidu 60 % procent věřících v Bulharsku jsou pravoslavní, 8 % muslimové – sunnité i šíité –, zatímco katolíci tvoří asi 0,66 % populace a protestanti 0,87 %. „Stát vždy usiloval o toleranci náboženských menšin tím, že podporoval vzájemný respekt a dialog, ale tato tolerance bude silně ohrožena, nebude-li návrh zákona změněn,“ prohlásil předseda bulharské biskupské konference.

25. 05. 2018, Agensir.it

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >