sv. Řehoř Barbarigo / út 18. červen 2019

Pocházel z Benátek. Ve 20 letech se stal diplomatem. V Münsteru se podílel na d... (pokračování)

Portugalský parlament zamítl eutanazii

Portugalský parlament při napínavém hlasování, jež se konalo v 29. května 2018, odmítl legalizovat eutanazii. Strany Lidé-Zvířata-Příroda, strana zelených, radikální Levý blok a vládnoucí socialistická strana předložily čtyři návrhy zákona na legalizaci eutanazie a asistované sebevraždy. Ještě týden před hlasováním se zdálo, že aktivisté prosazující eutanazii mají navrch, ale komunistická strana mnohé překvapila svým oznámením, že bude hlasovat proti těmto zákonům.

Portugalský parlament zamítl eutanazii

Všechny čtyři zákony byly zamítnuty komunisty a pravicovou lidovou stranou, kteří hlasovali jednotně proti, většina sociálních demokratů byla rovněž proti spolu s několika poslanci ze socialistické strany, kteří byli buď proti, nebo se zdrželi hlasování.

Lisabonský patriarcha Manuel kardinál Clemente uvítal toto rozhodnutí a řekl, že po odmítnutí eutanazie by nyní měly následovat větší investice do paliativní péče. V uplynulých dvou letech národní zdravotní služba otevřela zařízení pouze se 14 lůžky pro pacienty, kteří potřebují paliativní péči, a síť takovýchto zdravotnických zařízení v zemi je chabá.

Podle patriarchy „nás nyní čeká velký úkol pracovat na podpoře důstojnosti života po celé jeho trvání, obzvláště pokud jde o ty, kdo se nacházejí v nejisté situaci nebo potřebují pomoc jak od společnosti, tak od státu.“

Biskup z Leirie-Fátimy kardinál-elekt António Marto řekl, že parlament prokázal zdravý rozum a rozhodl v souladu s obecným názorem obyvatelstva na záležitost, která „je tak choulostivá a složitá, že přesahuje rámec stranické ideologie“.

Biskupové a mnozí další církevní představitelé se v týdnech a měsících před hlasováním k tomuto tématu vyjadřovali, ale připojily se k nim i další osobnosti z celé společnosti, včetně současného předsedy lékařské asociace i všichni jeho žijící předchůdci. Proti legalizaci eutanazie se vyjádřila i Národní rada pro etiku.06. 06. 2018, CH

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >