sv. Matěj / pá 14. květen 2021

Palestinský rodák, který je představen jako skromný proselyta, jenž byl po nanebevstoupení Páně vyvolen losem do apoštolského sboru na místo zrádného Jidáše. Evangelium hlásal až v Africe. Zemřel asi v 63 roce ... (pokračování)

Velká Británie: Cisterciáčtí mniši vaří první pivo Trapista

Značka „Trapista“ patří mezi nejexkluzivnější druhy piva, přičemž pouhých 11 pivovarů na světě má oprávnění tuto značku používat. Ale tento počet by se měl zvýšit na 12, protože cisterciáčtí mniši z Mount Saint Bernard Abbey v Leicestershire získali oficiální uznání jako první trapistický pivovar v historii Velké Británie. Mniši z Leicestershire, kteří se předtím snažili uspět s mléčnou farmou, se začali zabývat myšlenkou na vaření piva v roce 2013, poté co z finančních důvodů museli zavřít svou farmu. Nechali se inspirovat mnichy z italské Nursie, několikrát navštívili jejich pivovar a rozhodli se pro vaření vlastního piva.

Velká Británie: Cisterciáčtí mniši vaří první pivo Trapista

Poté, co navštěvovali další klášterní pivovary a pět let prováděli intenzivní výzkum, se mniši rozhodli vařit belgické pivo a začali s ním experimentovat na svátek svaté Luitgardy – světice známé tím, že během půstu přežívala jen o chlebu a pivu.

„Pivo je dobrý, poctivý a výživný nápoj – naši belgičtí přátelé nám nejednou říkali, že by to měl být tekutý chléb, ne jenom obarvená voda, a tím se snažíme řídit,“ řekl podle BBC Dom Erik Varden, opat kláštera Mount Saint Bernard.

První pivo, které tito mniši uvařili, se nazývá Tynt Meadow, podle místa, kde se mniši tohoto řádu v roce 1835 původně usadili. Toto pivo se 7,4 ABV se v klášteře začne oficiálně prodávat 9. července a ve Velké Británii ho bude distribuovat James Clay.

Britští mniši z venkovského Leicestershiru jsou cisterciáckou řeholní komunitou přísné observance. Podle jejich webové stránky za své poslání považují „potvrzovat život práce a modlitby; praktické učednictví a věrnost evangeliu, řeholi svatého Benedikta a konstituce a statuta cisterciáckého řádu“.

Oficiální obchodní značka „Autentický trapistický produkt“ znamená, že pivo splňuje řadu přísných pravidel.

Podle Mezinárodní trapistické asociace musí být pivo vařeno na pozemku kláštera přímo mnichy nebo pod jejich dohledem „s obchodními praktikami odpovídajícími mnišskému způsobu života“. Pivovar nesmí mít přednost před hlavní činností kláštera a způsobem života a měl by být neziskový. Veškeré prostředky získané z prodeje piva budou použity na úhradu životních nákladů mnichů, na charitativní účely nebo na údržbu samotného kláštera.

Podle webové stránky Mount Saint Bernard byl klášter přijat za člena Mezinárodní trapistické asociace, ale zatím oficiálně neobdržel označení „Autentický trapistický produkt“. Očekává se, že je získá „v dohledné době“.

Kromě piva z těchto 12 pivovarů se značka Trapista vztahuje také na několik druhů sýrů z Francie, Belgie a Nizozemí, dále pak na pečivo, čokoládu, med a džemy z jiného kláštera poblíž nizozemského Tilburgu.

Známý pivní kritik Roger Protz o pivu Tynt Meadow řekl, že je „vážně dobré“ a bude „nesmírně zajímavé“ pro ty, kdo mají rádi pivo, uvedla BBC.

„Je to opravdu skvělé – jedná se o první pivo vařené mnichy (v Anglii) od reformace,“ řekl Protz.10. 07. 2018, EWTN