sv. Helena / ne 18. srpen 2019

Pocházela z Bithýnie. S Konstanciem Chlorem, kterého upoutala svou krásou, měla... (pokračování)

Orbánova vláda ruší genderová studia v Maďarsku

Maďarské univerzity dostaly počátkem srpna od ministerstva lidských zdrojů (EMMI) a ministerstva spravedlnosti (JM) 24 hodin na vyjádření k navrhované úpravě, podle níž v budoucnu nebudou otevírány žádné obory genderových studií. V pátek to oznámil server HVG.hu.

Orbánova vláda ruší genderová studia v Maďarsku

Podle HVG.hu část úpravy, jež se zabývá genderovými studii, nepodává naprosto žádné vysvětlení. Dvě univerzity jsou znepokojeny: Největší maďarská státní univerzita ELTE a Středoevropská univerzita, kterou financuje George Soros. Pokud bude úprava schválena, bude to znamenat, že v Maďarsku nikdo nebude moci studovat obor genderových studií a nezíská v tomto oboru akademický titul. HVG.hu poznamenává, že CEU nabízí jak maďarské, tak americké akademické tituly, těch druhých by se úprava netýkala.

Ministerstvo lidských zdrojů sdělilo serveru HVG.hu, že na trhu práce v Maďarsku není o absolventy genderových studií absolutně žádný zájem. EMMI navíc dodalo, že tento obor je ekonomicky iracionální, a proto předpokládají, že není otevírán proto, aby poskytl studentům užitečné znalosti, ale slouží jiným zájmům. Podle ministerstva genderová studia ubírají prostředky jiným oborům a poškozují ekonomickou stabilitu univerzit.

Křesťansko-demokratičtí ministři obory genderových studií kritizují, jedná se podle nich o ideologii, a nikoli o vědu, připomíná HVG.10. 08. 2018, The Hungary Journal

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >