sv. Kilian / st 8. červenec 2020

Pocházel z Irska a jako biskup se vydal hlásat evangelium k Herbipoli (Würzburgu) v Austrasii (dnešním Sasku v Německu). Podobně jako Jan Křtitel káral tamnějšího vévodu Gosberta. A jako Jan, kvůli nabádání k v... (pokračování)

Itálie plánuje, že rodiny se třetím dítětem odmění půdou zdarma

Vzhledem k tomu, že Itálie čelí populační krizi, vláda má v plánu odměňovat půdou zdarma rodiče, kterým se do roku 2021 narodí třetí dítě. Plán předložený krajně pravicouvou Ligou, by řešil dva problémy najednou: navýšení počtu obyvatelstva a zbavení se břemene, které pro vládu představuje péče o státem vlastněnou půdu. Itálie má nejnižší porodnost v Evropě.

Itálie plánuje, že rodiny se třetím dítětem odmění půdou zdarma

Rodiny, které využijí této nové iniciativy, by si mohly pozemky ponechat po dobu 20 let, což znamená, že jde spíše o půjčku než od „rozdávání“. Podle organizace Coldiretti, sdružení italských zemědělských společností, stát vlastní 1,2 milionu akrů orné půdy v hodnotě přibližně 10 miliard eur.

Itálie se v poslední době stala zemí s nejnižší porodností v Evropě. Od roku 2008, kdy míra porodnosti dosahovala maxima 9,8 narozených dětí na 1000 obyvatel, dochází každý rok k poklesu. V roce 2017 činila porodnost 7,6 novorozenců na 1000 obyvatel.

V loňském roce se narodilo jen asi 464 000 dětí, což způsobí, že se Itálie v následujících letech stane zemí s výrazně starší populací.

Ministr zemědělství Gian Marco Centinaio poznamenal:

„Říká se, že Italové mají málo dětí a že je třeba něco udělat, aby se tento trend změnil. Ministerstvo k tomu chce přispět tím, že upřednostní hlavně venkovské oblasti, kde lidé stále ještě mají děti.“

Tato akce nazvaná „Půda pro děti“ je zatím nabízena pouze manželským párům, nikoli registrovaným partnerům. Cizinci, kteří by se chtěli této iniciativy účastnit, musí mít nejméně 10 let trvalý pobyt v Itálii.

Pouze čas prozradí, zda bude tato nabídka úspěšná. Server The Local upozorňuje, že to neřeší další problémy způsobující, že mladí Italové odkládají početí dětí, jako je například nezaměstnanost, nedostatek státních příspěvků nebo péče o děti pracujících rodičů.02. 01. 2019, Aleteia