sv. Jeroným / st 30. září 2020

Pocházel z chorvatského území. Studoval v Římě a několik let žil jako poustevník poblíž Antiochie. Byl vysvěcen na kněze a pobýval v Konstantinopoli, odkud se vrátil do Říma. Na pokyn papeže Damasa pracoval na ... (pokračování)

Rozsudek za falešné nařčení kněze z pedofilie

Tři měsíce vězení podmíněně a 500 euro pokuty uložil soud v Baye na severu Francie manželskému páru, který falešně obvinil místního kněze z pedofilie.

Rozsudek za falešné nařčení kněze z pedofilie

V březnu minulého roku manželé Marie-Jeanne a Jean-Louis Martinovi informovali policii a církevní představené, že kněz, který již 20 let vede místní exerciční dům, sexuálně obtěžoval jejich čtyři vnoučata. Místní biskup kněze sesadil a zakázal mu kontakt s nezletilými. Prokuratura pak zahájila vyšetřování, které konstatovalo, že obvinění jsou neopodstatněná.

Prokurátor se nicméně nespokojil pouze s očištěním kněze z obvinění, ale zažaloval manžele Martinovi ze lživých výpovědí. Během vyšetřování se ukázalo, že tito lidé pronajímali od církve byt a s ředitelem rekolekčního domu vedli spor o výši nájemného. Jako pomstu proto vykonstruovali falešné nařčení z pedofilie.



06. 03. 2019, Vatican News