sv. Veronika Giuliani / čt 9. červenec 2020

Pochází ze střední Itálie. V necelých 17 letech vstoupila ke kapucínkám v Città di Castello. Byla svědomitá a horlivá v tuhé kázni. Toužila osvojit si božské rozjímání, podobat se ukřižovanému Kristu. O vánoc... (pokračování)

Biskup Pasova varuje německou Církev před schizmatem a důsledky ztráty víry

Biskup Stefan Oster SBD varoval před dalším schizmatem v Církvi. Během pátého výročí svého biskupského svěcení 53-letý biskup Pasova v homilii představil aktuální stav Církve. Podle biskupa se Církev nachází v největší krizi od dob reformace.

Biskup Pasova varuje německou Církev před schizmatem a důsledky ztráty víry

"Důvěra v Církev, v její nauku i v její zástupce je fundamentálně otřesena", tvrdil biskup Oster. Dodal, že "v Církvi došlo k trestným činům způsobené duchovními, ale také jinými muži i ženami". Podle biskupa, mnoho představených dlouhou dobu nechtělo vyslechnout hlas obětí, protože "chtěli bránit instituci a nevěděli nebo nechtěli vědět, jak dramatické jsou pro oběti důsledky těchto trestných činů."

Biskup Oster ale zdůraznil, že dnešní krize Církve v Německu je mnohem starší a o hodně hlubší: týká se také zániku víry. "Pouze pro nemnohé má ještě význam, že spasení je pouze v Kristu" a přiznal, že "zpověď jako svátost smíření skoro zanikla." "Eucharistie, která je zdroj a vrchol celého církevní života, se neúčastní až 90% katolíků," konstatoval.

Otec biskup prezentoval dnešní moderní společnost ohroženou různými závislostmi, od nových médií a společenské sítě po hry a pornografii. "Ročně máme u nás, v jedné z nejbohatších zemí světa, až 100 000 potratů," řekl biskup, který dodal, že stoupenci hnutí pro život jsou v Německu sjednocováni s neonacisty, v době, kdy jsou opravdové neonacistické tendence čím dál tím výraznější.

53-letý biskup prohlásil, že základem je pro něho víra Církve. "Obsah v našem katechismu přijímám jako pravdivý. Ve skutečnosti všechen, a to z teologické jak i z filozofické perspektivy. Během mých biskupských svěcení jsem slavnostně přísahal bránit tento obsah," připomněl biskup Oster, ukazuje na dnešní problém v Německu. "Podle mě máme v naší Církvi i v naší teologické nauce velkou většinu, kvůli které se katechismus stal problematickým," řekl kazatel.

Přiznal, že je důležité rozlišovat, co je opravdovým rozvojem pravd víry, a co je pouze kroužením kolem citlivého tématu, kterým je sexuální etika. "Hrozí nám další schizma," varoval biskup, "protože se změny týkají nejdůležitějších pravd Zjevení a podle mě je nerozvíjejí, ale pouze falšují."

Bavorský biskup také ukázal na růst katolické Církve v západní Evropě. Opravdové obrácení, především mladých lidí, vidí hlavně tam, "kde je katolicismus prohlubován". "V podstatě neznám ani jedno místo, kde by byla liberalizace výše vyslovených věcí plodná a vedla k rozvoji a růstu," řekl německý pastýř.20. 06. 2019, KAI/Vatican News