sv. Tomáš / pá 3. červenec 2020

Byl apoštolem upřímného a otevřeného srdce. Po Kristově smrti na kříži ochabl ve své víře. Jeho slova nedůvěry a důsledná víra poté co se fyzicky přesvědčil o Kristově zmrtvýchvstání mají podpořit naši víru i v... (pokračování)

Rakousko: statistika katolické církve – počet věřících je stabilní, počet kněží a řeholnic klesá

V Rakousku je počet katolíků v zásadě stabilní, a to i přes mírný pokles (-1,35 %): k 31. prosinci 2019 bylo v zemi 4,98 milionu katolíků oproti 5,05 milionu v roce 2018. Jedná se o oficiální statistické údaje Rakouské biskupské konference, které byly zveřejněny a představují jak celostátní statistiky, tak statistiky jednotlivých diecézí.

Rakousko: statistika katolické církve – počet věřících je stabilní, počet kněží a řeholnic klesá

V roce 2019 opustilo katolickou církev 67 583 lidí (o 14,9 % více než v předchozím roce); v roce 2018 jich bylo 58 807. To je podstatný nárůst, a to i ve srovnání s předchozími devíti lety, s výjimkou roku 2010, kdy z církve odešlo 85 960 lidí „především kvůli zprávám o případech zneužívání v církvi“. V roce 2019 však také 4 564 lidí (o 13,3 % méně než v roce 2018 a méně než v předchozích letech) požádalo o návrat do církve. Dále poklesl počet kněží působících v Rakousku: snížil se z 3 857 (v roce 2017) na 3 783 v roce 2019. K nim patří 1 897 diecézních kněží, 475 zahraničních kněží a 1 411 řeholních kněží. Tento počet nezahrnuje 151 rakouských diecézních kněží, kteří slouží v jiných částech světa. Počet stálých jáhnů se naopak zvýšil: 750 v roce 2018 (712 v roce 2017). Klesá počet kněží (1 814 v roce 2018 oproti 1 920 v roce 2017) a řeholnic (3 453 v roce 2018 oproti 3 600 v roce 2017; v roce 2012 jich bylo více než 4 300). V pastorační službě církve v Rakousku působí 1 436 osob, 883 žen a 553 mužů.

29. 01. 2020, Agensir.it