sv. Tomáš / pá 3. červenec 2020

Byl apoštolem upřímného a otevřeného srdce. Po Kristově smrti na kříži ochabl ve své víře. Jeho slova nedůvěry a důsledná víra poté co se fyzicky přesvědčil o Kristově zmrtvýchvstání mají podpořit naši víru i v... (pokračování)

Arcibiskup Viganò vyšel z úkrytu na protest proti destruktivní synodální cestě německých biskupů

Při svém prvním veřejném vystoupení poté, co se před více než rokem ukryl, se arcibiskup Carlo Maria Viganò v Mnichově připojil k modlitbám a protestům dalších významných katolíků proti Německé biskupské konferenci a jejímu předsedovi kardinálu Marxovi. Vatikánský whistleblower se společně s katolickými laiky postavil proti plánu německých biskupů vydat se „synodální cestou“, o které její kritici tvrdí, že by vytvořila „novou církev“, jež by se odchylovala od katolického učení o kněžském celibátu, antikoncepci, homosexualitě a manželské nevěře.

Arcibiskup Viganò vyšel z úkrytu na protest proti destruktivní synodální cestě německých biskupů

Viganò se začal skrývat poté, co 25. srpna 2018 zveřejnil zprávu o McCarrickovi, v níž obvinil papeže Františka z toho, že ignoroval dřívější tresty, které na tehdejšího kardinála Theodora McCarricka uvalil Benedikt XVI. kvůli McCarrickovu zneužívání seminaristů. Viganò prohlásil, že by František měl rezignovat. Papež František kvůli případům sexuálního zneužívání zrušil v prosinci 2019 papežské tajemství. Vydal nařízení, podle něhož se papežské tajemství zavazující církevní představitele mlčenlivostí nebude vztahovat na „udání, soudní řízení a rozhodnutí“ týkající se sexuálního zneužívání dospělých, nezletilých a zranitelných osob a vytváření, přechovávání a šíření pornografie (viz Vos estis lux mundi, čl. 1). Takže například osoby, které podávají obvinění ze sexuálního zneužívání, ti, kdo tvrdí, že byli poškozeni, a svědci nemají být ve věcech týkajících se projednávaného případu vázáni povinností mlčenlivosti. Zřejmě ve světle tohoto nového nařízení arcibiskup Viganò již necítí nutnost neobjevovat se na veřejnosti. Každopádně neustále hovoří o důležitých morálních a věroučných aspektech současné krize v církvi, která se projevuje kněžským sexuálním zneužíváním, o určitých problematických událostech během Druhého vatikánského koncilu a po něm, o významné roli Blahoslavené Panny Marie a o nedávné amazonské synodě, která se konala 6. - 27. října 2019 v Římě. Mezinárodní koalice katolických laických věřících, Acies Ordinata, uspořádala v Mnichově tiché modlitební setkání, které má být „rozhodným protestem proti Německé biskupské konferenci a jejímu předsedovi“. Přibližně 100 katolíků hodinu tiše stálo a modlilo se před theatinským kostelem v centru Mnichova. Mezi účastníky byli profesor Roberto de Mattei, John-Henry Westen, Alexander Tschugguel, který je znám tím, že odstranil sochy Pačamamy, a Michael Matt z katolického listu The Remnant. Organizátoři této akce v tiskové zprávě vysvětlili, že přijeli do Mnichova, sídla kardinála Reinharda Marxe, aby protestovali proti „synodální cestě“ německých biskupů, jejichž první zasedání se bude konat na konci ledna.

Jen ne cestou destrukce

Vysvětlují, že „němečtí biskupové poté, co finančně a ideologicky podporovali amazonskou synodu, nyní představují tu část církve, kde revoluce pokročila nejdále“. Pod vedením kardinála Marxe, který je předsedou Německé biskupské konference, němečtí biskupové podkopávají závazné církevní učení o tak závažných věcech, jako je kněžský celibát, svěcení žen, antikoncepce, soužití nesezdaných osob, homosexualita a genderová teorie.

Němečtí biskupové se shodli na této synodální cestě na svém jarním zasedání v roce 2019 a zatím jenom dva biskupové – biskup Rudolf Voderholzer z Řezna a kardinál Rainer Woelki z Kolína nad Rýnem – varují před procesem, který by se, řečeno slovy biskupa Voderholzera, mohl stát „cestou destrukce“.

Na tiskové konferenci šest řečníků a účastníků mnichovského modlitebního setkání diskutovalo o různých aspektech této synodální cesty, například o myšlence prosazování žen v církvi (Jeanne Smits); paralelách v německých dějinách, kdy byli němečtí katolíci nuceni k přijetí ducha doby (Michael Matt); nebezpečí, že se z církve stane nezisková organizace (Alexander Tschugguel); právních problémech synodální cesty (José Antonio Ureta); o tom, že kardinál Marx osobně povzbuzuje homosexuální a další nemravné jednání (John-Henry Westen) a o výzvě, aby němečtí katolíci přestali platit povinnou církevní daň (profesor de Mattei).

29. 01. 2020, LSN