sv. Tomáš / pá 3. červenec 2020

Byl apoštolem upřímného a otevřeného srdce. Po Kristově smrti na kříži ochabl ve své víře. Jeho slova nedůvěry a důsledná víra poté co se fyzicky přesvědčil o Kristově zmrtvýchvstání mají podpořit naši víru i v... (pokračování)

Poláci prý nejvíce důvěřují EU a nejméně vládě

Poláci údajně důvěřují Evropské unii více než kterékoli jiné instituci, zjistil nedávno provedený průzkum. Vláda je nejméně důvěryhodnou institucí a církev zaznamenala největší pokles důvěry. Průzkum provedený institutem IBRiS z pověření deníku Rzeczpospolita, zjistil, že více než dvě třetiny veřejnosti (68%) vyjadřuje důvěru v EU. To znamená nárůst o 11 procentních bodů od roku 2017, kdy měla polská vláda často konflikty s Bruselem.

Poláci prý nejvíce důvěřují EU a nejméně vládě

„Tento nárůst je významný. Protiřečí tezím o rostoucím euroskepticismu,“ řekl novinám Marcin Duma, ředitel IBRiS, a dodal, že bruselské úsilí o obranu právního státu v Polsku může mezi Poláky zvýšit důvěru v EU. Další průzkumy rovněž ukázaly, že názory na Evropskou unii jsou v Polsku převážně pozitivní a tento trend stále roste. Například Pew Research Centre v loňském roce zjistil, že 84% Poláků je příznivě nakloněno Evropské unii oproti 68% v roce 2013.

Naproti tomu nový průzkum IBRiS zjistil, že méně než jedna třetina (30,5%) Poláků důvěřuje své vládě, která se tak ocitla na nejnižším místě žebříčku. Oproti 27% v roce 2017 si však své skóre mírně vylepšila. Největší pokles zaznamenala církev, kdy důvěra v ní klesla o 13 procentních bodů na 39,5%. Výsledek odráží krizové období katolické církve v Polsku, která čelí kritice zejména kvůli řešení sexuálního zneužíváním dětí.

„Mluvíme o erozi důvěry v církev," řekl Duma. „Je to spojeno s krizí církve obecně, ale určitě také s pedofilními skandály: občané by rádi viděli ráznou a silnou reakci, a místo toho jsou svědky vleklého a příliš mírného procesu.“ Průzkum, který v květnu loňského roku provedla společnost IBP, došel k podobným výsledkům, kdy 54% Poláků odpovědělo, že církvi nevěří, a pouze 33% odpovědělo, že jí věří. Velká většina, 80%, se domnívá, že církev nedělá dost pro ochranu dětí.

Polská armáda (67,7%), kterou se současná vláda snaží posílit, obsadila druhé místo v žebříčku důvěry, zatímco policie se ocitla na čtvrtém místě (65,7%).

Soukromá média mají důvěru jen poloviny populace (50,2%), zatímco veřejná média, která se dostala pod vliv vládnoucí strany, jsou důvěryhodná pouze pro třetinu obyvatelstva (34,4%).

14. 02. 2020, notesfrompoland.com