sv. Jeroným / st 30. září 2020

Pocházel z chorvatského území. Studoval v Římě a několik let žil jako poustevník poblíž Antiochie. Byl vysvěcen na kněze a pobýval v Konstantinopoli, odkud se vrátil do Říma. Na pokyn papeže Damasa pracoval na ... (pokračování)

Španělsko směřuje k zákonu o eutanazii

Poté, co se španělská socialistická strana v loňském roce dvakrát neúspěšně pokusila legalizovat eutanazii a asistovanou sebevraždu, dolní komora parlamentu dnes hlasovala o návrhu zákona, který by tyto praktiky za určitých okolností legalizoval.

Španělsko směřuje k zákonu o eutanazii

Podle španělského listu El País byl návrh zákona schválen k projednání v třistapadesátičlenném Kongresu poslanců v poměru hlasů 201 ku 140, přičemž dva členové se zdrželi hlasování. Nyní projde dodatečnými kroky zvažování ve výboru a v Senátu, než bude předložen k závěrečnému hlasování.

Pokud by byl zákon schválen, umožnil by eutanazii nebo asistovanou sebevraždu v případech „zjevně vysilujících onemocnění bez možnosti léčby, která nemají řešení a způsobují značné utrpení“, řekla agentuře Reuters mluvčí vlády María Jesús Montero.

K dobrovolné eutanazii dochází, když lékař pacienta na jeho vlastní žádost usmrtí.

Asistovanou sebevraždou je předepsání smrtící dávky léků lékařem pacientovi, který si poté léky podává sám. Eutanazie a asistovaná sebevražda jsou v současné době legální v Belgii, Lucembursku, Kolumbii, Kanadě, Nizozemsku a australském státě Victoria, zatímco Švýcarsko a některé státy USA umožňují asistovanou sebevraždu.

Navrhovaný zákon by ve Španělsku oba postupy legalizoval. Umožnil by lékařům vznášet námitky svědomí, nicméně stanoví, že pacient v takovém případě musí být předán jinému lékaři.

Podle agentury AP zákon rovněž stanoví, že pacienti nebudou nuceni čekat déle než měsíc po podání první žádosti o eutanazii nebo asistovanou sebevraždu. První žádost budou posuzovat dva lékaři a poté musí pacient podat další žádost, kterou zašle ke schválení komisi.

Návrh zákona čelí silným námitkám jak ze strany katolické církve, tak ze strany konzervativní lidové strany a krajně pravicové strany Vox.

Španělská biskupská konference v prohlášení na svých webových stránkách uvedla, že církev „vždy považovala eutanazii za morální zlo a útok na důstojnost osoby. Svatý Jan Pavel II. prohlásil, že „ve shodě s učitelským úřadem našich předchůdců a ve společenství s biskupy katolické církve znovu prohlašujeme, že eutanazie je těžké porušení Božího zákona, protože je to vědomé zabití lidské osoby, které je morálně nepřijatelné“.

Biskupové dodávají, že eutanazie a asistovaná sebevražda jsou mimo oblast medicíny a porušují hippokratovu přísahu, jíž skládají lékaři a která uvádí: „Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to kdokoli požádal, a nikomu také nebudu radit jak zemřít“.

Rovněž poznamenali, že argumenty pro eutanazii a asistovanou sebevraždu jakožto skutky založené na samostatném rozhodnutí jsou chybné. „... není možné chápat eutanazii a asistovanou sebevraždu jako něco, co se týká výhradně autonomie jednotlivce, protože takové postupy zahrnují účast dalších lidí, v tomto případě zdravotnického personálu,“ uvádějí.

Biskupové píší, že namísto zabíjení lidí by země měla posílit své úsilí o paliativní péči, která by zmírnila bolest a utrpení umírajících a nabízela doprovázení jejich rodiny a blízkých.

Mluvčí strany Vox Rocio Monasteriová řekla agentuře Reuters, že její strana bude „urputně“ bojovat proti tomuto návrhu zákona, jenž vyzývá k „odstraňování“ lidí, kteří již pro společnost nejsou užiteční.

Papež František často eutanazii odsuzuje, nazval ji „hříchem proti Bohu“ a řekl, že „se zakládá na utilitárním pohledu na osobu, jež se stává zbytečnou nebo ji lze ztotožnit s náklady, pokud z lékařského hlediska nemá naději na zlepšení svého stavu nebo se již nemůže vyhnout bolesti.“

25. 02. 2020, LSN