Panna Maria, Matka jednoty křesťanů / po 18. leden 2021

Obraz byzantské Průvodkyně na cestách života (Hedegetrie), přinesený sv. Cyrilem a Metodem na Velkou Moravu, je uctíván jako obraz, který se váže k liturgické památce Matky jednoty křesťanů. Nenachází se v mart... (pokračování)

Hrob Carla Acutise otevřen k uctívání před blahořečením

Hrob Carla Acutise, patnáctiletého italského chlapce, který své programátorské schopnosti používal k šíření eucharistické úcty, byl před jeho blahořečením v Assisi otevřen k uctívání. Diecéze Assisi uvedla, že hrob zůstane pro uctívání otevřený do 17. října. Acutisova beatifikační mše se uskuteční 10. října v bazilice svatého Františka. Po otevření hrobu bude následovat mše, kterou bude vysluhovat arcibiskup Domenico Sorrentino z Assisi.

Hrob Carla Acutise otevřen k uctívání před blahořečením

Diecézní prohlášení citovalo slova Acutisovy matky Antonie Salzano o tom, že prožívá „nesmírnou radost, že byl Carlův hrob konečně otevřen“ a že ti, které život tohoto chlapce oslovil, „ho budou moci vidět a uctívat silněji a poutavěji“.

„Doufáme, že vystavení Carlova těla věřícím umožní s větší vroucností a vírou pozvedat své modlitby k Bohu, který nás všechny zve skrze Carla k tomu, abychom v něho víc věřili, doufali a milovali jeho samotného i své bratry a sestry, jako to Carlo dělal celý svůj pozemský život,“ uvedla.

Fotografie ostatků zanedlouho blahořečeného chlapce ukázaly, že byl pohřben v džínách a obyčejné teplákové bundě - oblečení, jaké byl zvyklý nosit a ve kterém je vidět i na mnoha fotkách pořízených za jeho života.

Před svou smrtí na leukémii roku 2006 byl Acutis obyčejný dospívající s nadprůměrnými počítačovými schopnostmi. Pomocí těchto svých znalostí vytvořil internetovou databázi eucharistických zázraků z celého světa.

Papež František ve své exhortaci mládeži „Christus Vivit“ (Kristus žije) prohlásil, že Acutis je vzorem pro dnešní mladé lidi, které často svádějí nástrahy „uzavírání se do sebe, izolace a prázdné zábavy“.

„Carlo Acutis velmi dobře věděl, že mechanismy komunikace, reklamy a sociálních sítí lze používat tak, že nás otupí a učiní závislými na konzumu a novinkách, jež se dají koupit, že budeme posedlí volným časem a uzavření do negativismu,“ napsal papež.

„Carlo ale uměl používat nové techniky komunikace k předávání evangelia a k šíření hodnot a krásy.“

03. 10. 2020, Catholic Herald