sv. Anežka Římská / čt 21. leden 2021

Byla dívkou z bohatší římské rodiny, která se ve 12 letech zasvětila Kristu. Krátce nato prošla nejtěžší zkouškou, z níž vyšla jako čistá, věrná, vítězná mučednice. Její úcta se brzy rozšířila v celé církvi na ... (pokračování)

Mladá paralelní hierarchie

Bez ohledu na katolickou teologii a morální učení se do vnitrocírkevní diskuse přenášejí levicové myšlenkové vzorce. Je to vidět na přijetí vyjádření pasovského biskupa Ostera k ochraně života.

Mladá paralelní hierarchie

Stále zřetelněji se v Německu v podobě katolických spolků a svazů utváří paralelní hierarchie vůči biskupskému pojetí církve. Vynikají v tom hlavně spolky mládeže. Bez ohledu na katolickou teologii a morální učení se do vnitrocírkevní diskuse přenášejí zmatené myšlenkové vzorce. V souvislosti s tímto novým klimatem je biskupovi bez okolků upíráno právo vyjádřit se k ochraně života.

Pasovský biskup veřejně pokárán
Vedoucí celoněmecké Obce katolické mládeže Marc Eickelkamp veřejně pokáral pasovského biskupa Ostera. Ten se totiž opovážil kritizovat funkcionářku Ústředního výboru německých katolíků a státní tajemnici za CDU Marii Flachsbarth za její kontroverzní angažovanost ve prospěch organizace „She decides“ a mezinárodní potratové lobby. Ve facebookovém příspěvku, k němuž se souhlasně připojili i další svazoví hierarchové jako například vůdcové Svazu německé katolické mládeže Lisi Maier a Gregor Podschun, se Eickelkamp biskupa ptá, proč jako „privilegovaný bílý muž středního věku“ veřejně kritizuje ženu za její angažovanost za práva žen. Nedala snad Synodální cesta dostatečně najevo, že diskusi o právech žen nemají vést muži?

Osterovi je třeba gratulovat
Biskupu Osterovi můžeme gratulovat už jen za to, že tomuto myšlení nepodlehl, a dokonce se proti němu odvážně a s jasnými argumenty postavil. Jakým právem rozhodujete, ptal se ve své reakci Eickelkampa a dalších, kdo se k čemu smí v církvi vyjadřovat? Nebude mu jako biskupovi umožněno nést odpovědnost za téma pro církev a společnost tak zásadní, jako je právo nenarozených na život?

„Kultura rušení“ a travestie identitární politiky stále více zamořují demokratickou diskusi ve všech zemích na Západě. Skuteční demokraté by měli tento oheň uhasit dřív, než napáchá ještě větší škody. A v církvi takové vzorce myšlení už teprve nemají místo.

Oliver Maksan, Die Tagespost
Přeložil Pavel Štička


27. 11. 2020, RC Monitor 22/2020