sv. Anežka Římská / čt 21. leden 2021

Byla dívkou z bohatší římské rodiny, která se ve 12 letech zasvětila Kristu. Krátce nato prošla nejtěžší zkouškou, z níž vyšla jako čistá, věrná, vítězná mučednice. Její úcta se brzy rozšířila v celé církvi na ... (pokračování)

Španělsko: 1,2 milionu obyvatel žádá zamítnutí nového školského zákona

Navrhovaný zákon na přebudování vzdělávacího systému ve Španělsku vyvolal odpor skupin rodičů a pedagogů, kteří upozorňují, že je ohrožena svoboda rodičů vzdělávat své děti a zvolit jim školu. Španělská zastřešující organizace MásPlurales, která zastupuje sdružení rodičů, odbory, podniky a různé skupiny státem dotovaného vzdělávacího sektoru, sebrala více než 1,2 milionu podpisů na manifestu proti navrhovanému školskému zákonu.

Španělsko: 1,2 milionu obyvatel žádá zamítnutí nového školského zákona

Tato organizace varuje, že navrhovaný zákon „povede k systémové kontrole ze strany státu a dává orgánům veřejné správy stále větší pravomoci na úkor rodin, které jsou prvními vzdělavateli dětí“.

MásPlurales požaduje, aby byla respektována současná řada možností vzdělávání, mezi něž patří i volba veřejných škol – státem dotovaných škol, které jsou převážně katolické, a soukromých škol, jež od státu nedostávají žádné finanční prostředky.

Návrh zákona je v současné době projednáván v zákonodárném sboru. Je znám pod názvem LOMLOE či jako zákon Celaá podle ministryně školství Isabel Celaá, která návrh podporuje. 13. listopadu se má sejít Výbor pro vzdělávání a odbornou přípravu, aby vypracoval definitivní podobu návrhu zákona.

Návrh zákona podporuje i administrativa španělského prezidenta Pedra Sáncheze. Sánchez je zároveň generálním tajemníkem Španělské socialistické dělnické strany, která se spojila s koalicí levicových stran Udidas Podemos, aby v lednu mohla vytvořit novou vládu.

Begoña Ladrón de Guevara, předsedkyně Konfederace rodičů studentů, která je součástí MásPlurales, řekla agentuře Europa Press, že zákon Celaá je prosazován „bez sebemenšího konsensu komunity pedagogů a občanské společnosti“.

Organizace MásPlurales také uvedla, že jak právo zvolit si školu, tak právo rodičů rozhodnout, jak se budou vzdělávat jejich děti, je zakotveno ve španělské ústavě.

Tvrdí také, že tento zákon by vládě umožnil přidělovat studenty do škol, čímž se „výrazně sníží možnosti rodičů při výběru způsobu vzdělávání, ačkoli je toto právo podporováno Všeobecnou deklarací lidských práv“.

Rovněž uvádí, že tento návrh zákona „vynalézá právo na veřejné vzdělávání, ačkoli ústava uznává právo na vzdělání. Tento zákon je v rozporu s modelem státem dotovaných škol, který je rozšířen v celé Evropě“.

Návrh by zaváděl „nesprávný sekularismus“ a zpochybnil další existenci škol pro děti se zvláštními potřebami,“ uvádí MásPlurales.

Tato organizace vyzvala obyvatele Španělska, aby se postavili na „obranu a pokračování plurality (rozličných možností) našeho současného vzdělávacího systému“.

Pokud bude zákon Celaá přijat, varuje organizace, „nebudete o tom, jakého vzdělání se dostane vašim dětem, rozhodovat vy, ale stát“.

30. 11. 2020, CNA