sv. Matěj / pá 14. květen 2021

Palestinský rodák, který je představen jako skromný proselyta, jenž byl po nanebevstoupení Páně vyvolen losem do apoštolského sboru na místo zrádného Jidáše. Evangelium hlásal až v Africe. Zemřel asi v 63 roce ... (pokračování)

Solidární demonstrace pro Polsko ve Vídni

Rakouská "Platforma pro křesťanskou demokracii" vítá že Polsko ukončilo diskriminaci zdravotně postižených dětí potraty. "Platforma pro křesťanskou demokracii" zve na "Solidární demonstraci pro Polsko" příští neděli: Polský ústavní soud "zjednal právo a skončil diskriminaci zdravotně postižených dětí potraty," jak je napsáno v pozvání, aby lidé vyjádřili solidaritu před polským velvyslanectvím (Hietzinger Hauptstraße 42c) v neděli 7. února ve 14 hod. ve Vídni.

Solidární demonstrace pro Polsko ve Vídni

Rozhodnutí soudu je "nejen v souladu s lidskými právy, ale také s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením".

Vzhledem k tomu, že kritika nové regulace polských právních předpisů o potratech je v Rakousku obzvláště hlasitá, chce "Platforma pro křesťanskou demokracii", "Mládež pro život" a "Pro Life Europe" oslavit "konec diskriminace nenarozených dětí se zdravotním postižením v Polsku". Organizátoři poukazují na to, že demonstrace se bude konat "po konzultaci s policií a v souladu se všemi bezpečnostními opatřeními". "Ve smyslu práv zdravotně postižených"

Jan Ledchowski, mluvčí křesťanské demokracie ÖVP-Vídeň, vítá rozhodnutí polského Nejvyššího soudu "ve smyslu práv zdravotně postižených", jak zdůrazňuje v rozhovoru s "Die Tagespost". Cílem polského ústavního soudu bylo ukončit diskriminaci nenarozených dětí se zdravotním postižením.

V Polsku byla pasáž umožňující potraty v případě závažné deformace nebo onemocnění nenarozeného dítěte odstraněna ze zákona. V budoucnu budou potraty nepotrestány pouze v případě, že je ohroženo zdraví těhotných žen nebo pokud je těhotenství následkem trestného činu.

04. 02. 2021, Die Tagespost