sv. Jan (Nepomuk) Neumann / so 19. červen 2021

Pocházel z Prachatic. Teologii studoval v Českých Budějovicích a v Praze. Hájil pravdu proti josefinismu a asi proto nebyl doporučen k svěcení. Láska a touha po službě Bohu jej zavedla do Ameriky, kde byl vysvě... (pokračování)

Tübingenská teoložka Rahnerová: Pouze rasisté jsou proti rovným právům žen v církvi

Církev sice hovoří o stejné důstojnosti žen, ale nepřiznává jim rovná práva. Tübingenská teoložka Johanna Rahnerová tuto situaci (dosti zmateně) kritizovala za použití ostrého přirovnání. Ten, kdo nehájí rovnoprávnost žen v církvi, je podle názoru teoložky Johanny Rahnerové „rasista“. Je nepřijatelné hovořit o stejné důstojnosti žen a mužů, ale nepřiznávat jim stejná práva. Katolická církev však momentálně zastává opačný trend. Profesorka doslova prohlásila: „Ten kdo nic nedělá, také koná.“ Existuje prý „povinnost vzdorovat“.

Tübingenská teoložka Rahnerová: Pouze rasisté jsou proti rovným právům žen v církvi

Rahnerová, která je předsedkyní Konference katolických teologických fakult, požaduje nové kanonické právo, které by zaručilo zrovnoprávnění žen uvnitř církve. Současné problémy nelze pomocí nynějšího platného kanonického práva vyřešit, říká Rahnerová. Kanonické právo není kompatibilní s ústavou Spolkové republiky. Pokud by stát vůči katolické církvi používal kritéria, která používá při jednáních s islámskými sdruženími, měla by církev v ruce „špatné karty“.

Děkan Hermes: Církev se ocitla v „dramatické slepé uličce“

Rahnerová vystoupila na ženském fóru, na které pozvala vedení diecéze Rottenburg-Stuttgart a kněžskou radu ve Württembergu. Stuttgartský děkan Christian Hermes na této akci prohlásil, že se církev nenaučila, jak se vyrovnat s lidskými právy v moderní době. Církev se ocitla v „dramatické slepé uličce“. Rottenburský generální vikář Clemens Stroppel je podle některých vyjádření unavený z toho, „že je nutné toto téma řešit každý den“. V sázce není nic menšího než zvěstování víry. Rottenburský biskup Gebhard Fürst znovu vznesl požadavek, aby ženy mohly být tzv. svěceny na diakonky. K tomu však nelze přistoupit bez souhlasu univerzální církve.

Mluvčí diecézní rady Johannes Warmbrunn vidí „možnosti“, které lze využít. Podle něj platí zásada: prostě konejte. (Hle, pastýř!) Nemělo by dojít k tomu, že všichni reformně orientovaní (sic!) křesťané opustí církev. Na akci se mimo jiné diskutovalo o tom, zda by ženy mohly udělovat svátost křtu a pomazání nemocných nebo působit jako asistentky při uzavírání manželství. Modleme se za církev! Evidentně to potřebuje stále, ba možná ještě více než kdy dřív.

18. 05. 2021, Katolisch.de