sv. Eusebius / po 2. srpen 2021

Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Pales... (pokračování)

Ostatky Carla Acutise dorazily do Londýna

Dvě londýnské farnosti s vazbami na Carla Acutise obdržely ostatky prvního mileniála, který byl prohlášen za blahoslaveného.

Ostatky Carla Acutise dorazily do Londýna

V servitském kostele Panny Marie Sedmibolestné, kde byl Acutis roku 1991 pokřtěn, a ve westminsterském diecézním svatostánku Nejsvětější svátosti budou uloženy ostatky dospívajícího chlapce, známého svou oddaností Eucharistii.

Podle diecézních webových stránek westminsterský arcibiskup kardinál Vincent Nichols a westminsterský pomocný biskup Nicholas Hudson svěřili ostatky farnostem 21. května v Arcibiskupském domě ve Westminsteru.

Acutis se narodil italským rodičům 3. května 1991 v Londýně a pokřtěn byl 18. května téhož roku v kostele Panny Marie Sedmibolestné ve Fulhamské ulici. O několik měsíců později se rodina přestěhovala do Itálie.

P. Pat Ryall, O.S.M., farář kostela Panny Marie Sedmibolestné, za svou farnost řekl, že jsou „rádi, že ho mají zpátky“.

Uvedl: „Jak víme, byl Ital a jeho rodiče tehdy žili v Londýně a připojili se k naší farnosti. A právě do našeho kostela přišli a domluvili křest.

Opravdu cítím, že bylo přirozené, jak se postupně zapojili do farního společenství, a především vnímám, že Carlo svým povzbuzováním a svou láskou k eucharistii opravdu hodně přispěl k růstu víry svých rodičů.

Pokračoval: „Je velmi vítán a jsme rádi, že ho máme zpátky. Doufáme, že jako na nás zanechal nesmazatelnou stopu při své první návštěvě, bude nám i v tomto novém období dál dávat cítit svou přítomnost.“

Další relikvie byla na připomínku Acutisovy lásky k Eucharistii dána do svatostánku Nejsvětější svátosti westminsterské diecéze.

Poté, co Acutis přijal v sedmi letech první svaté přijímání, začal denně chodit na mši svatou. Popisoval Eucharistii jako svou „dálnici do nebe“ a vytvořil webové stránky, kde sepisoval eucharistické zázraky.

P. Alan Robinson, rektor svatostánku Nejsvětější svátosti v Corpus Christi v Maiden Lane, řekl: „Je to někdo, ke komu se můžeme vztahovat, na koho si můžeme ukazovat jako na vzor. Krásný příklad toho, jak mohou mít mladí lidé tento neuvěřitelný vztah s Pánem, pokud jsou připraveni vynaložit na to úsilí a opravdu se mu nabídnout.

Myslím, že Carlo by byl v Corpus Christi velice šťastný, hodně se týká jeho života. Jde tu o našeho Pána v Eucharistii. A přeji si a modlím se, aby se skrze jeho přímluvy a jeho povzbuzení stal domovem pro mnoho dalších mladých lidí.“

Během dospívání Acutisovi diagnostikovali leukémii. Své utrpení obětoval za papeže Benedikta XVI. a za církev.

12. října 2006 zemřel na nádor na mozku a na svoji žádost byl pro svou lásku k sv. Františkovi z Assissi pohřben v jeho rodišti.

Robinson dále uvedl: „Mladí lidé si často myslí, že jsou neporazitelní a že budou žít věčně. Carlo je vzorem, který říká: to nemusí být tak docela pravda.

Tím, co bude pokračovat navěky, však je náš vztah s Pánem v eucharistii, jak v tomto světě, tak poté, co náš pozemský život dospěje ke konci.“

Acutisův kanonizační proces byl zahájen roku 2013. Roku 2018 byl prohlášen za ctihodného a 10. října 2020 za blahoslaveného. Během devatenáct dnů trvajících oslav jeho blahořečení navštívilo jeho hrob více než 41 000 lidí a přímý přenos z beatifikačního obřadu sledovaly statisíce.

Biskup Hudson řekl: „Myslím, že jeho blahořečení je významné, zejména pro mladé lidi z naší diecéze, protože Carlosovi bylo teprve šestnáct, když zemřel, a je pro mladé lidi opravdu vzorem v evangelizaci starších.

Jak připouští sama jeho matka, její syn ji skutečně evangelizoval…, přičemž evangelizoval také své přátele.

Tušil, že zemře mladý, a myslím si, že tak jako učil mladé lidi evangelizovat starší kolem sebe, učil svým způsobem i nás všechny, jak správně umírat.

Když se blížil ke konci svých dnů, rozhodl se, že všechno své utrpení obětuje za papeže, samotnému Ježíši a za jeho církev.“

O předání ostatků kardinál Nichols řekl: „Oba tyto kostely jsou nádherné a každý z nich si zaslouží návštěvu pro svou krásu, ale ještě víc pro to, jak jsou důležité pro tyto dvě klíčové svátosti v životě Ježíšových učedníků a katolické církve – pro křest a eucharistii.

A přejeme si a modlíme se, aby příklad tohoto mladého muže, pokřtěného ve Fulhamské ulici, který celý život důvěrně přijímal Ježíše v eucharistii, pomáhal nám všem mít v životě správné priority.“

Přeložila Alena Švecová

20. 07. 2021, The Catholic World Report / RC Monitor 14/2021