sv. Valburga / čt 25. únor 2021

Pocházela ze starého šlechtického anglosaského rodu. Vstoupila do kláštera řádu sv. Benedikta. Když její strýc (pozdější svatý) Bonifác viděl, že v Německu chybí kláštery pro ženy, povolal Valburgu do Mohuče, k... (pokračování)

Trvalý lektorát a akolytát žen

V současně platném Kodexu kanonického práva, vydaném roku 1983 Janem Pavlem II., se nachází ustanovení kánonu 230 o liturgických službách, které mohou převzít křesťané laici. Pokud se jedná o samo slovo „laici“, pak v kodexu vždy, až na jedinou výjimku, se dosud jednalo o muže i ženy bez rozdílu.

Offline cesta z Babylonu

Vánoce za námi, Hromnice za dveřmi, v hlavě se mi ještě promítá vánoční drama: Bože, byl to opravdu dokonalý plán, jak skrýt nejdůležitější událost před těmi, kdo by mohli věci uškodit – ať se zlým úmyslem pronásledováním a zahubením klíčícího výhonku spásy, nebo jen z hlouposti roztrubováním a předčasným oslavením mesiáše.

Rozhovor s Douglasem Greshamem: C. S. Lewis a jeho nevlastní synové

Douglas Gresham je poslední žijící člověk, který dobře znal C. S. Lewise. Jako syn Joy Davidmanové sledoval rodící se lásku mezi jeho matkou a „Jackem“ i jejich manželství. Když Joy zemřela na rakovinu, plakal spolu se svým nevlastním otcem, a když manžel následoval svou ženu na hřbitov, vedl truchlící za rakví.

Jen blázen si může v srdci říct, že Bůh není

Málokdo si klade otázku: Přísluší nám lidem a stvoření, abychom vůbec jen uvažovali o tom, jestli Bůh existuje nebo ne, jestli má moc nad námi nebo ne? Máme k tomu nějaké oprávnění? Není to otázka, která nám nepřísluší?

Skupiny podporující interrupce a LGBT tleskají schválení nového ministra zahraničí

Skupiny podporující interrupce a LGBT tleskají tomu, že americký senát potvrdil jako nového ministra zahraničí Anthonyho Blinkena. Blinkena, jehož prezident Joe Biden jmenoval jako přístího ministra zahraničí, americký senát potvrdil do funkce v úterý 26. ledna poměrem hlasů 67:22. V letech 2015-2017 sloužil za prezidenta Obamy jako náměstek ministra zahraničí.

Týden ve světě katolickýma očima - 12. 2. 2021

Papež František v projevu k diplomatům označil právo na život za základní lidské právo. „Pandemie nás donutila postavit se čelem ke dvěma nevyhnutelným rozměrům lidské existence: nemoci a smrti. Tím nám připomněla hodnotu života, hodnotu každého jednotlivého lidského života a jeho důstojnost v každém okamžiku jeho pozemského putování, od početí v lůně matky až do jeho přirozeného konce. Je však bolestné sledovat, jak se pod záminkou ochrany domnělých subjektivních práv stále více světových právních systémů zříká své nezcizitelné povinnosti chránit lidský život v každé z jeho fází,“ řekl papež.