FB

Kardinál Raymond Burke
v České republice
12. 10. - 15. 10. 2016

Přednášky na Jihočeské univerzitě a na konferenci Nejmenší z nás

Mše svaté ve Vyšším Brodě a na Strahově

PROGRAM NÁVŠTĚVY

Program návštěvy

12. 10.
9:00 - Pontifikální mše svatá
(podle Římského misálu z roku 1962)
klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Cisterciácké opatství ve Vyšším Brodě, Klášter 137, Vyšší Brod
14:30 - přednáška "Setrvat v pravdě Kristově: manželství, přirozený zákon a nauka Církve"
Aula Jihočeské univerzity, Studentská 1410/23, České Budějovice
13. 10.
10:00 - přednáška "Evangelium života a nová evangelizace"
v rámci konference o právní ochraně osob před narozením
Aula A203 Fakulty stavební VUT, Veveří 331/95, Brno
registrace na nejmensiznas.cz, událost na Facebooku
14. 10.
7:00 - Tichá mše svatá
(podle Římského misálu z roku 1962)
bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Augustiniánské opatství na Starém Brně, Mendlovo nám. 1, Brno
18:00 - Prezentace českého překladu knihy Petera Kwasniewského "Povstávání z prachu: Tradiční liturgie a obnova Církve"
za účasti autora; knihu uvede J. E. Raymond Leo kardinál Burke
refektář Strahovského kláštera, Strahovské nádvoří 1/132, Praha
registrace na hesperion.cz
15. 10.
10:00 - Pontifikální mše svatá
(podle Římského misálu z roku 1962)
bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Strahovské nádvoří 1/132, Praha

Životopis

Raymond Leo Burke se narodil v Richland Center ve Wisconsinu v USA 30. června 1948. Gymnázium absolvoval na semináři sv. Kříže v La Crosse ve Wisconsinu a poté obdržel Basselinovo stipendium ke studiu na Americké katolické univerzitě ve Washingtonu. Na kněžské svěcení se připravoval na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě. Vysvěcen byl 29. června 1975 papežem Pavlem VI.

V roce 1995 ho svatý papež Jan Pavel II. vysvětil na biskupa. Téměř devět let pak zastával biskupský úřad v La Crosse, kde založil poutní místo Panny Marie Guadalupské. Dne 2. prosince 2003 byl jmenován arcibiskupem v Saint Louis. V letech 2008-2014 působil jako prefekt Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury v Římě. Papež Benedikt XVI. ho roku 2010 povýšil do kolegia kardinálů. V listopadu 2014 byl jmenován patronem Suverénního vojenského hospitálního řádu sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě.

Kardinál Burke rovněž působil v Kongregaci pro svatořečení, Kongregaci pro biskupy, Papežské radě pro výklad legislativních textů, Kongregaci pro bohoslužbu a svátosti a Radě kardinálů a biskupů sekce pro styky se státy Státního sekretariátu.

Odpověď na pozvání

Děkuji za Váš dopis ze 4. března týkající se mé návštěvy České republiky v říjnu tohoto roku iniciované dvěma laickými organizacemi, které zastupujete. Děkuji za vše, co děláte spolu s paní Lucií Cekotovou pro přípravu mé návštěvy ve Vaší zemi.

Vyprošuji pro Vás Boží požehnání a svěřuji Vaše úmysly přímluvě Blahoslavené Panny Marie, svatého Michaela Archanděla, svatého Josefa a svatých Petra a Pavla.

Svěřuji se Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Odkazy

vydalo Kartuziánské nakladatelství

Přednáška: Setrvat v Kristově pravdě o svátostném manželství

Kontakt

Lucie Cekotová

    +420 604 209 569

   cekotova@cbox.cz

Organizátoři

Hostitelé

Arcibiskupství pražské

Augustiniánské opatství na Starém Brně

Biskupství českobudějovické

Cisterciácké opatství Vyšší Brod

Diecézní církevní soud v Brně

Kanonie premonstrátů Želiv

Královská kanonie premonstrátů na Strahově

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích