sv. Helena / pá 18. srpen 2017

Pocházela z Bithýnie. S Konstanciem Chlorem, kterého upoutala svou krásou, měla... (pokračování)

Benedikt XVI. ke dni modliteb za církev v Číně

Na dnešek (24. 5.) připadá den modlitby za církev v Číně, který ustanovil Benedikt XVI. na památku Panny Marie Pomocnice křesťanů, která je uctívána v nejznámější mariánské svatyni Číny v Šešan nedaleko Šanghaje, kam v těchto dnech připutovaly tisíce věřících. Papež připomněl tento modlitební úmysl během polední promluvy před Regina caeli tuto neděli:

„Spojujeme se v modlitbě se všemi katolíky, kteří jsou v Číně, aby s pokorou a radostí hlásali zabitého a zmrtvýchvstalého Krista, byli věrni Jeho církvi a Petrovu nástupci a žili svoji každodennost v důsledném sepětí s vyznávanou vírou. Panna věrná ať je čínským katolíkům oporou, propůjčí jejich modlitbě intenzitu a zalíbení v Pánových očích a posílí sympatie a účast všeobecné církve na putování církve, která je v Číně.“

Benedikt XVI. vyhlásil tento den modliteb listem, který roku 2007 adresoval čínským katolíkům ve snaze napomoci smíření v tamější církvi a navázání plnohodnotných vztahů mezi církví a státem v Číně.25. 05. 2012, Radio Vaticana