sv. Eusebius / po 2. srpen 2021

Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Pales... (pokračování)

Přehled zpráv

LATINSKÁ AMERIKA

Venezuela: Útok na studenty a seminaristy

1. července odpoledne skupina násilníků (pravděpodobně jeden z gangů, které se snaží převzít vládu nad městem) napadla studenty, kteří šli do školy a mezi nimiž byli i seminaristé z arcidiecéze Mérida. Několika z nich se podařilo uprchnout, ale pět seminaristů bylo napadeno, zbito, poté vysvlečeno a vysmíváno.

Uruguay: Sekularismus brání katolické přítomnosti v životě země

Biskup z Canelones, Jeho Exc. Mons. Alberto Sanguinetti, vyzval k „troše obezřetnosti při užívání definice státního sekularismu“ a k „většímu respektování náboženské svobody“.

Více než 25 000 lidí na pochodu pro život a rodinu v Ekvádoru

Více než 25 000 lidí v několika ekvádorských městech se zúčastnilo devátého každoročního pochodu u příležitosti Dne nenarozených dětí. Pochod se letos konal pod heslem „Láska v pohybu“. Účelem této akce je veřejně vyjádřit masivní podporu obraně života a přirozené rodiny.

Peru: blahořečení tří misionářů-mučedníků: Mučedníci víry a lásky, svědkové naděje

„Země, jež byla zkrápěna krví mučedníků, je povolána k tomu, aby dala povstat novým křesťanům po příkladu evangelia,“ napsal biskup z Chimbote, Jeho Exc. Mons. Angelo Francisco Simon Piorno, ve svém poselství u příležitosti blahořečení tří misionářů-mučedníků, polských františkánů Michała Tomaszeka a Zbigniewa Strzałkowského a italského kněze Alessandra Dordiho, které proběhlo v sobotu 5. prosince.

Mexický nejvyšší soud legalizoval tzv. manželství homosexuálů v celé zemi

Mexická biskupská konference vyjádřila nespokojenost s rozhodnutím soudu Mexický nejvyšší soud prohlásil zákony jednotlivých států, které definují manželství pouze jako svazek muže a ženy, za diskriminační a protiústavní. Toto rozhodnutí v podstatě legalizuje "manželství" homosexuálů ve všech 31 tamějších státech.

Argentina – první farnost zasvěcená Juanu Diegovi

První farní kostel mimo Mexiko zasvěcený svatému Juanu Diegovi, mladému Aztékovi, kterému se roku 1531 zjevila Panna Marie Guadalupská, byl před několika týdny slavnostně otevřen ve Vila Lugano, chudinské čtvrti v jižní části Buenos Aires. Mši sloužil kardinál Norberto Rivera Carrera, arcibiskup z Mexico City.

Papež František a jeho osobní historie

Každý papež vnáší do svého úřadu zkušenost svého života a své rodiny. Zkušenost nám připomíná, odkud přicházíme a jak vidíme svou pozici ve světě. To se týká všech, a tedy i papeže Františka.

Nikaragua odmítá homosexuální svazky/adopce

Radikálně přepracovaný zákon o rodině v nikaragujském občanském zákoníku, známý též jako nový zákon o rodině, znovu potvrdil, že manželství je „nezbytným základem rodiny“ a že přirozená rodina je základem a jádrem dalšího rozvoje země. Zákon o rodině byl schválen nikaragujským národním shromážděním v červnu 2014 a vstoupil v platnost 8. dubna.

Půl milionu lidí na Pochodu pro život v Limě

V hlavním městě Peru se tuto sobotu konal podobně jako u nás Pochod pro život, kterého se účastnilo půl milionů lidí. Heslo toho letošního, který se každoročně koná na Světový den počatého dítěte, znělo: „Všichni v sobě máme dítě“. Průvodu hlavními ulicemi města se účastnili i mnozí duchovní.

   1  2  3  4  5  6  7  8  9