sv. Matěj / pá 14. květen 2021

Palestinský rodák, který je představen jako skromný proselyta, jenž byl po nanebevstoupení Páně vyvolen losem do apoštolského sboru na místo zrádného Jidáše. Evangelium hlásal až v Africe. Zemřel asi v 63 roce ... (pokračování)

Přehled zpráv

LATINSKÁ AMERIKA

Argentina: Arcibiskup obviňuje propotratovou vládu ze zločinů proti lidskosti

Arcibiskup odsoudil potrat jako "dovolení zabíjet" ve zjevné narážce na snahu ministerstva zdravotnictví vytvořit oficiální normu pro trestně nepostižitelné potraty. Rovněž napadl argentinskou vládu na nedávné zřízení homosexuálního "manželství" a hovořil o něm jako o "agresi proti rodině".

Venezuela: Národní rada laiků připomíná, že církev odmítla komunismus

Národní rada laiků ve Venezuele vyzvala občany, aby pečlivě zvažovali každého kandidáta a jeho postoje při přípravě na volby do kongresu, které se budou konat 26. září. Rada zdůraznila, že církev vždy odmítala totalitární ideologie, jako je komunismus, a citovala přitom Katechismus katolické církve.

Argentina: Kardinál vyzývá melchitské katolíky, aby byli mostem mezi Východem a Západem

Prefekt Kongregace pro východní církve kardinál Leonardo Sandri vyzval katolíky melchitského obřadu v Argentině, aby byli mostem v komunikaci mezi Východem a Západem. Katoličtí melchité jsou velmi zakořeněni ve východním světě, ale jsou tradičně spojeni se stolcem sv. Petra.

Argentina: Arcibiskup zopakoval, že rodiče jsou primárními vychovateli dětí

„Úloha rodiny nesmí být nikdy brána na lehkou váhu, a to se děje v dnešní kultuře… a o to se musíme svědomitě postarat, protože bez úlohy rodiny není výchova úplná.“

Chile: Biskup žádá, aby se vzdělaní laici angažovali v sekulární sféře

Zdůraznil také význam vzdělávání v občanské nauce, neboť „sociální spravedlnost, domácí a mezinárodní mír a vyhlášení zákonů respektujících lidskou důstojnost ve velké míře závisí na politicích. Křesťané jsou povoláni být Kristovými svědky v politice.“

Mexiko: Náboženští vůdci se vyslovili pro svobodu vyjadřování

„Sekulární stát nemůže a nesmí pronásledovat služebníky náboženství kvůli jejich názorům nebo se snažit umlčet jejich veřejná prohlášení, neboť tyto věci jsou nutné k zachování vztahu mezi stvořením a Stvořitelem. Při každé revizi nebo analýze zákonů vztahujících se k lidskému životu, morálce

Mexiko: Guvernér Mexico City usiluje o potrestání kardinála za „homofobii“

Marcelo Ebrard, jenž stojí v čele lokální vlády Mexico City, a další členové jeho Strany demokratické revoluce podali u několika institucí žalobu na několik představitelů katolické církve v Mexiku kvůli „homofobii“ a „morální škodě“, neboť tito kritizovali „manželství&l

Mexiko: Kardinál Rivera důrazně varuje před úsilím zničit manželství a společnost

Arcibiskup diecéze Mexico City a kardinál Norberto Rivera při nedělní mši svaté v katedrále pranýřoval „manželství homosexuálů“ (které nedávno mexický Nejvyšší soud prohlásil za ústavní) jako útok na rodinu, kterou zlehčuje a usiluje o její zničení a tím i přivedení země ke zmaru. Církev

   7  8  9  10  11  12  13  14  15