sv. Matěj / pá 14. květen 2021

Palestinský rodák, který je představen jako skromný proselyta, jenž byl po nanebevstoupení Páně vyvolen losem do apoštolského sboru na místo zrádného Jidáše. Evangelium hlásal až v Africe. Zemřel asi v 63 roce ... (pokračování)

Přehled zpráv

LATINSKÁ AMERIKA

Venezuela: Napětí mezi Církví a státem se stupňuje

President Hugo Chávez odvolal venezuelského vyslance u Svatého stolce. Je to další krok ve zhoršování vztahů mezi Církví a státem. Také ministerstvo zahraničních věcí bylo požádáno, aby zrevidovalo "stávající úmluvu" s Vatikánem. Národní shromáždění si předvolalo kardinála Jorge Urosu Savina, car

Dr. Biscet odmítá opustit Kubu

Sedm politických vězňů, kteří byli propuštěni, odmítá opustit Kubu. Patří k nim i dr. Biscet, který byl opakovaně vězněn za obranu lidského života: už od osmdesátých let bojuje proti potratové praxi ve své zemi. Jeho manželka sdělila agenturám, že její muž odmítá z Kuby odjet do Španělska.

Katolická církev má zásadní úlohu v uvolňování politických tlaků na Kubě

Ředitel vatikánské tiskové kanceláře P. Federico Lombardi prohlásil, že osvobození 52 politických vězňů na Kubě bylo výsledkem dialogu mezi Církví a vládou. "To nám dovoluje zamyšlení", řekl P. Lombardi, o úloze Církve společnosti. Církev je zakořeněna v lidu a reaguje na jeho očekávání". "Svatý s

Mexiko: Kdo nebude podávat abortivní pilulku, půjde do vězení

Nejvyšší mexický soud rozhodl, že abortivní "pilulka po" musí být distribuována všemi nemocnicemi v Mexiku, veřejnými i soukromými. Předseda Nejvyššího soudu prohlásil, že vedoucí pracovníci, kteří odmítnou se vyhovět tomuto rozhodnutí, mohou být odstraněni ze svých posic, soudně stíháni a uvězněni.

Bolivie: Církev spolupracuje s programem Fair Trade

Bolivie oslavila 8. května den Fair Trade. Tento program prosazuje jak bolivijská vláda, tak církevní autority. V Bolivii byl zahájen v roce 2005 a účastní se ho téměř půl milionu výrobců. Je postaven na přímých platbách mezi výrobci a spotřebiteli bez zprostředkovatelů. Jak sdělila bolivijská bisku

Kardinál Ortega kritizuje kubánský režim

Havanský arcibiskup, kardinál Jaime Ortega řekl deníku Palabra nueva, že ve společnosti panuje konsensus o nezbytnosti rychlých změn. Nabádal také úřady, aby propustily politické vězně. Kuba má nejhorší ekonomické problémy od pádu Sovětského svazu: zhoršila je světová krize, trvající americké emb

Kardinál Bertone o souvislosti mezi homosexualitou a pedofilií

Kardinál Bertone řekl při návštěvě Chile, že existuje vazba mezi homosexualitou a pedofilií. Potvrzuje to řada odborných studií, např. zpráva John Jay College. Naprostá většina kněžských zneužití se týká nezletilých mužů.

Mexiko: Církev proti organizovanému zločinu

Arcibiskup Monterrey, kardinál Francisco Robles Berlanga, vydal pastýřský list o organizovaném zločinu. V něm se píše, že i když úřady realizují strategii boje proti organizovanému zločinu, Církev a společnost mají v tomto boji důležitou úlohu. Násilí v Mexiku v poslední době narůstá. Před několik

Celosvětová vlna solidarity s papežem

Další a další církevní představitelé se ozývají proti kampani médií, obviňujících papeže z krytí zneužívání mládeže. Ozývají se biskupové z Latinské Ameriky, z Francie, Itálie, Iráku i USA. Newyorský arcibiskup Timothy Dolan obvinil média, že případy špatného zacházení v Církvi vyzdvihují a o p

   8  9  10  11  12  13  14  15  16