sv. Matěj / pá 14. květen 2021

Palestinský rodák, který je představen jako skromný proselyta, jenž byl po nanebevstoupení Páně vyvolen losem do apoštolského sboru na místo zrádného Jidáše. Evangelium hlásal až v Africe. Zemřel asi v 63 roce ... (pokračování)

Přehled zpráv

LATINSKÁ AMERIKA

Brazilie: Církev hájí práva domorodců

Od 15. března zasedá národní vedení Rady pro domorodce (CIMI) a zástupců jednotlivých regionů, kde tato instituce působí. Setkání se koná v Campo Grande ve státě Mato Grosso. Účastní se ho biskup Xingu Erwin Kräutler. Rada chce podpořit práva domorodců, především jejich právo na půdu. Situaci domor

Situace dětí v sirotčincích na Haiti je stále špatná

V sirotčincích na Haiti jsou stále tisíce dětí. Jídlo jim rozděluje Světový potravinový program (WFP), ale není ho dostatek. Státní školy jsou až do 1. dubna zavřené. Děti jsou traumatizované a potřebují i psychologickou pomoc. Nevládní organizace se snaží jim věnovat. Děti stále čekají na pomo

Chile:Charita zachraňuje lidi na venkově

Zatímco se media soustřeďují na postižené v Concepción, městě v epicentru zemětřesení, pracovníci Charity se snaží zachraňovat postižené na venkově. Vesnice Limares patří k nechudším obcím v oblasti zemětřesení. Charita sem dováží vodu a potraviny. Lidé nejvíce potřebují mléko, vodu, potraviny a ot

Dominikánci pečují o zraněné Haiťany

Kardinál arcibiskup Santa Dominga Nicolás de Jesús López Rodriguez napsal agentuře Fides dopis, kde líčí situaci v Dominikánské republice. Jako soused přejímá mnoho úkolů v péči o postižené Haiťany. Píše: "Zahraniční vojáci I lékaři mohou působit v dominikánských nemocnicích a dalších zařízeních

Haiti: Řeholníci sčítají škody

Zatímco pokračují záchranné práce, sčítá Haitská konference řeholníků škody, jež způsobilo zemětřesení jejím komunitám. Některá společenství nemohla být ještě kontaktována a jejich personál se postrádá. Klerikové Svatého poutníka ztratili vilu a dům na Grand Goave . Domy Vincentinek byly poškozen

Zemětřesení na Haiti není Božím trestem

Biskup Guy Poulard z Les Cayes vydal prohlášení, podle něhož katastrofické zemětřesení není Božím trestem. Poukázal na ujištění o Boží lásce v Písmu a prohlásil: "Naše zoufalá situace není výsledkem Boží kletby". ... "Věda nám ukazuje, že příroda má své vlastní zákony, jež lidská inteligence nedokáž

Cor unum: Dvanáct center pomoci na Haiti

Papežská rada Cor unum vydala 18. ledna prohlášení: "Poté, co Cor unum požádalo, aby "Katolické pomocné služby" (CRS), mezinárodní humanitární agentury biskupů USA, koordinovaly své akce na Haiti s církevními pomocnými službami, sešli se zástupci CRS s haitskou biskupskou

Haiti: Benediktinský klášter otevřen pro lidi bez domova

Benediktinští misionáři svaté Otilie z Německa poslali benediktinskému klášteru v Morne Saint Benoit, který leží asi 70 km od hlavního města, 20.000 euro ze svého Fondu pro pomoc v nouzi, aby mohli i nadále ubytovávat a živit lidi bez domova, přicházející z Port-au-Prince. Fond byl založen

Církev pomáhá na Haiti

Benedikt XVI. vyjádřil svou účast obětem zemětřesení. Tiskový mluvčí mezinárodní Charity řekl, že pro rychlou pomoc je klíčová spolupráce s místními církvemi. "Snažíme se vybudovat pomocnou síť ve spolupráci s místními církvemi: pomáhá 32 farářů. Síť zachycuje 250.000 lidí. Výhodou Charity je, že je

   9  10  11  12  13  14  15  16  17