sv. Eusebius / po 2. srpen 2021

Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Pales... (pokračování)

Přehled zpráv

LATINSKÁ AMERIKA

Víra je záležitostí rozumu, a ne iracionálních pocitů

„víra vyžaduje poznání a myšlení. A je velmi důležité poznávat obsah víry, aby přilnutí k pravdě víry, která je osobou - Ježíšem Kristem, bylo pevné, vytrvalé a svobodné“. Řekl, že vydáním katechismu „církev chtěla vyjít vstříc potřebám a problémům moderní kultury, která se táže p

Laický misionář zemřel poté, co zachránil sedm dětí

Pedro Manuel zemřel v neděli 5. února ve věku 43 let poté, co zachránil život sedmi dětem, které byly odneseny na moře od pláže v blízkosti městečka Quinindé v Ekvádoru. Pedro Manuel patřil ke společenství Hogar de Nazaret (Nazaretská rodina), založenému Mariou del Prado Almagro. Podle sdělení, kter

Mexiko: program papežské návštěvy

„V půli prosince loňského roku oznámil papež Benedikt XVI., že hodlá před Velikonocemi podniknout apoštolskou cestu do Mexika a na Kubu. Po konzultacích s vládou Spojených států mexických a s biskupskou konferencí, která ho pozvala, a po pečlivých přípravách provedených těmi, kdo za cestu pape

Uruguayští biskupové brání pro-life pár

Uruguayští biskupové vyjádřili podporu manželskému páru, který dosvědčil, že země je pod tlakem mezinárodních organizací, aby legalizovala potraty. Svědectví manželů bylo kritizováno v uruguayských médiích. Arcidiecéze Montevideo ve svém dvouměsíčníku publikovala celé svědectví Victora Guerrera

Setkání mládeže v Riu de Janeiru

Papežská rada pro laiky a místní organizační komise města Rio de Janeiro na své plánovací schůzi určily datum mezinárodního setkání mládeže v roce 2013: bude se konat od 23. do 28. července.

Bolívie: obchodování s dětmi

Během pouhých tří měsíců bylo v Sucre nahlášeno 75 ztracených dětí a pouze 38 z nich bylo nalezeno. To nás přivádí k názoru, že ostatní se pravděpodobně staly obětmi obchodu s lidmi. Tyto případy byly zpracovávány od července do září letošního roku Divizí pro děti a rodinu Speciálních policejních si

Chile: Aliance křesťanů různých vyznání za právo na život a za manželství

Představitelé katolíků, anglikánů, ortodoxních, evangelíků, metodistické svatodušní církve a apoštolské svatodušní církve se spojili v obraně života a rodiny. Jejich poslední akcí je dopis prezidentu Sebastianu Piñerovi nazvaný List o základních hodnotách života, manželství a rodiny. Uvádí se v něm,

El Salvador – Škola pro nejchudší z chudých

Více než 500 chlapců a dívek, kteří pocházejí většinou z chudých rodin, navštěvuje školu sv. Ludvíka v El Salvadoru. Je to oáza pokoje daleko od města tonoucího v drogách, násilí a vzpourách. Pro mnohé z dětí je to nejlepší příležitost, jak se vymanit z nesmírné chudoby, která je neustále obklopuje.

   3  4  5  6  7  8  9  10  11