sv. Matěj / pá 14. květen 2021

Palestinský rodák, který je představen jako skromný proselyta, jenž byl po nanebevstoupení Páně vyvolen losem do apoštolského sboru na místo zrádného Jidáše. Evangelium hlásal až v Africe. Zemřel asi v 63 roce ... (pokračování)

Kuba propouští další čtyři politické vězně

úvod zprávy

Po vyjednávání s církevními představiteli se kubánská vláda chystá propustit další čtyři politické vězně. Mluvčí církve v Havaně Orlando Marquez oznámil 11. února, že 4 vězni - Felipe Ramon Pino, Osmel Aguilera, Juan Junior Padron a Rafael Jorrin - budou propuštěni z 

vězení a spolu se svými rodinami posláni do exilu ve Španělsku.

Připojí se k dalším jednačtyřiceti bývalým kubánským vězňům, kteří po propuštění odcestovali do Španělska minulý rok.18. 02. 2011, CatholicCulture.org