sv. Matěj / pá 14. květen 2021

Palestinský rodák, který je představen jako skromný proselyta, jenž byl po nanebevstoupení Páně vyvolen losem do apoštolského sboru na místo zrádného Jidáše. Evangelium hlásal až v Africe. Zemřel asi v 63 roce ... (pokračování)

Chile a Svatý stolec vyzývají komisi OSN, aby chránila nenarozené děti

Chilský diplomat řekl při jednání Komise OSN o postavení žen, že respektování lidského života je klíčem ke snížení úmrtnosti matek, a pokáral ty, kdo propagují legalizaci potratů jako řešení pro snížení úmrtnosti matek. Citoval přitom nedávnou studii, která zjistila, že poté, co Chile v roce 1989 zakázala terapeutické potraty, úmrtnost matek tam klesla o 88 %. Řekl: "Legislativa, která chrání život nenarozených dětí, nezvyšuje úmrtnost matek. Důvodem pro pokles úmrtnosti matek v Chile je podpora bezpečného těhotenství, ne podpora potratů." Podpora těhotenství v Chile sestává z programů podporujících zdraví matky a dítěte během těhotenství, při porodu a během prvních pěti let života dítěte.

Delegace Svatého stolce hovořila proti výběrovým potratům na základě pohlaví dítěte. Prenatální selekce na základě pohlaví představuje formu násilí vůči děvčatům; přitom se odhaduje, že se její obětí stalo asi 100 milionů děvčat. "Uznání přirozené důstojnosti a hodnoty děvčete od okamžiku početí je cestou k odstranění diskriminace a násilí vůči ženám."

Naproti tomu zástupce Norska prohlásil, že nebereme vážně zdraví matek, jestliže opomeneme také propagaci a podporu přístupu k bezpečným potratům a liberalizaci potratových zákonů.

24. 03. 2011, HPŽ ČR