sv. Matěj / pá 14. květen 2021

Palestinský rodák, který je představen jako skromný proselyta, jenž byl po nanebevstoupení Páně vyvolen losem do apoštolského sboru na místo zrádného Jidáše. Evangelium hlásal až v Africe. Zemřel asi v 63 roce ... (pokračování)

Mexiko: Kardinál protestuje proti homosexualistickému ústavnímu dodatku

Kardinál a arcibiskup Juan Sandoval Iñiguez a mexické pro-life skupiny protestují proti ústavnímu dodatku, jenž deklaruje "sexuální preferenci" jako "lidské právo". Dodatek jednomyslně schválil mexický senát, ale aby vstoupil v platnost, musí být ještě schválen poslaneckou sněmovnou a jednotlivými mexickými státy.

Kardinál napsal: "Jestliže jsou chráněny sexuální preference, otvírají se dveře každému typu neregulérnosti a úchylky, takže je vhodné poznamenat, že existují velmi deviantní sexuální preference, například mezi jinými pedofilie a zoofilie. Tímto způsobem takové praktiky, jako tak zvané manželství mezi osobami stejného pohlaví, budou nadále posvěceny touto zákonnou úpravou."

16. 04. 2011, HPŽ ČR