sv. Matěj / pá 14. květen 2021

Palestinský rodák, který je představen jako skromný proselyta, jenž byl po nanebevstoupení Páně vyvolen losem do apoštolského sboru na místo zrádného Jidáše. Evangelium hlásal až v Africe. Zemřel asi v 63 roce ... (pokračování)

Argentina: 78 porodníků podepsalo deklaraci proti navrhované potratové legislativě

Skupina 78 argentinských porodníků a gynekologů podepsala veřejnou deklaraci ve prospěch práva na život a proti navrhované legislativě, která by legalizovala zabíjení nenarozených, přičemž tento svůj postoj zdůvodňuje znalostmi o lidském vývoji. V deklaraci nazvané Manifest pro život stojí: "Věda učí, že život začíná početím. Popírat tuto biologickou jistotu není výrazem nedostatku víry, ale spíše nedostatkem základních znalostí lidské genetiky. Jestliže tato pravda je také potvrzována náboženstvími, není to důvodem, aby přestala být striktně vědeckou pravdou. Od okamžiku, kdy vajíčko je oplodněno, začíná nový život, jenž není životem otce ani matky, ale nové lidské bytosti, která se autonomně vyvíjí. Tvrdit, že ženy si mohou se svými těly dělat, co chtějí, a tedy že mají právo na potrat, není kromě toho, že je to troufalé, nikterak podporováno vědou. Embryo není částí těla matky ani fétus není orgánem jejího těla. DNA embrya je odlišná od jeho předků.

Lékaři uvádějí, že nejefektivnější strategií k zabránění potratů je morální a etická výchova. Nestačí poskytovat informace o biologických, fyziologických a anatomických faktech ohledně lidského těla, ale vzdělávání by mělo poskytovat učení o hodnotách takovým způsobem, aby nová generace přijala odpovědný, uspořádaný a důstojný postoj vůči sexualitě." Manifest dále poukazuje na to, že Argentina je signatářem četných smluv o lidských právech, které také chrání nenarozené, a že tyto smlouvy jsou na stejné právní úrovni jako sama argentinská ústava.

Celý text deklarace je ve španělštině k dispozici na www.centrodebioetica.org/bibli….

25. 04. 2011, HPŽ ČR