sv. Matěj / pá 14. květen 2021

Palestinský rodák, který je představen jako skromný proselyta, jenž byl po nanebevstoupení Páně vyvolen losem do apoštolského sboru na místo zrádného Jidáše. Evangelium hlásal až v Africe. Zemřel asi v 63 roce ... (pokračování)

Brazilský soud schválil svazky homosexuálů

Brazilský nejvyšší soud rozhodl, že vláda musí uznávat stejnopohlavní svazky. Ve svém rozhodnutí z 5. května Federální nejvyšší soud dospěl k názoru, že ačkoli ústava této země takovou záležitost výslovně neuvádí, právo na svobodu projevu by mělo být chápáno tak, že zahrnuje i výběr sexuálního chování.

Soudní rozhodnutí, které vládě umožní uznávat stejnopohlavní svazky bez hlasování volených zástupců lidu, představuje pro církev porážku v nejlidnatější katolické zemi na světě. Brazilští biskupové bojovali proti uznání stejnopohlavních svazků a prohlašovali, že takový krok by podkopal úctu k tradičnímu manželství. Názor soudu – redukování sexuálního chování na volbu projevu – prokazuje oprávněnost varování biskupů.

16. 05. 2011, CatholicCulture.org