sv. Matěj / pá 14. květen 2021

Palestinský rodák, který je představen jako skromný proselyta, jenž byl po nanebevstoupení Páně vyvolen losem do apoštolského sboru na místo zrádného Jidáše. Evangelium hlásal až v Africe. Zemřel asi v 63 roce ... (pokračování)

Mexický kněz, který byl minulý týden unesen, nalezen mrtvý

Mexický kněz Salvador Ruiz Enciso, který zmizel ze své farnosti ve městě Tijuana v severním Mexiku nedaleko hranic se Spojenými státy, byl zabit. Informoval o tom arcibiskup z Tijuany Rafael Munoz Romo. Pohřeb se konal v sobotu 28. května ve farnosti „Divine rostro de Jesus“, kde zavražděný kněz působil. „Odsuzujeme brutalitu, s jakou byl zabit, a důvěřujeme státním orgánům, že odpovědné osoby budou postaveny před soud,“ napsal arcibiskup z Tijuany v prohlášení zaslaném agentuře Fides.

Otec Salvador Ruiz Enciso zmizel minulý týden ze své farnosti. V pondělí 23. května policie našla v blízkosti Tijuany neidentifikovatelné tělo se svázanýma rukama a nohama. Policie se domnívala, že by to mohlo být tělo uneseného kněze, proto byl proveden test DNA. V pátek 27. května arcibiskup Romo Muñoz potvrdil, že se jedná o tělo otce Ruize Encisa, a ve svém prohlášení zdůraznil, že „otec Chava, jak jej lidé láskyplně nazývali, byl prostý člověk, oddaný své službě“. V místech, kde vykonával kněžskou službu, „na něj s láskou vzpomínají jako na muže Božího, který se vždy choval správně“.

01. 06. 2011, Fides