sv. Beda Ctihodný (Venerabilis) / po 25. květen 2020

Pocházel ze severovýchodní části Anglie. Již v mládí se řídil podle benediktinské řehole. Ve dne studoval, v noci vstával k modlitbě. Téměř celý život strávil v klášteře v Jarrově nedaleko rodného místa. Když s... (pokračování)

Peru: Nobelista lituje odstoupení Benedikta XVI.

Peru: Nobelista lituje odstoupení Benedikta XVI.

Peruánský spisovatel a nositel Nobelovy ceny Mario Vargas Llosa v článku pro španělský list El País vyzdvihl duchovní a intelektuální velikost odcházejícího papeže. Podle jeho slov papežovy fundované a jedinečné úvahy vyrůstají z jeho teologických, historických a literárních znalostí a opírají se o jeho znalost tuctu klasických i moderních jazyků. Jeho knihy a encykliky přesahují čistě dogmatické výpovědi a zahrnují morální, kulturní a existenciální problémy naší doby.

Llosa, sám ateista, řekl, že Benediktův pontifikát padl do jedné z nejtěžších fází, kterou křesťanství za dva tisíce let prošlo. „Sekularizace společnosti rychle pokračuje zejména v zemích Západu, jež před několika desetiletími byly citadelou Církve.“

Rozhodně by bylo chybou označovat papežovo odstoupení za „vítězství pokroku a svobody“, uzavřel Llosa.07. 03. 2013, Kathnet