sv. Beda Ctihodný (Venerabilis) / po 25. květen 2020

Pocházel ze severovýchodní části Anglie. Již v mládí se řídil podle benediktinské řehole. Ve dne studoval, v noci vstával k modlitbě. Téměř celý život strávil v klášteře v Jarrově nedaleko rodného místa. Když s... (pokračování)

Brazílie schválila svazky párů stejného pohlaví

Brazílie schválila svazky párů stejného pohlaví

Brazilský nejvyšší právní orgán rozhodl, že prý párům stejného pohlaví nelze upřít možnost uzavřít "manželství".

Rozhodnutím Národní rady spravedlnosti se Brazílie stala třetí zemí v Latinské Americe, která umožnila právní uznání svazků homosexuálů. Předseda nejvyššího soudu Joaquim Barbosa řekl, že manželství mohou být uzavírána okamžitě a není třeba čekat na to, až parlament provede změny stávajících zákonů.

10. 06. 2013, Catholic Culture