sv. Beda Ctihodný (Venerabilis) / po 25. květen 2020

Pocházel ze severovýchodní části Anglie. Již v mládí se řídil podle benediktinské řehole. Ve dne studoval, v noci vstával k modlitbě. Téměř celý život strávil v klášteře v Jarrově nedaleko rodného místa. Když s... (pokračování)

Dnešní Brazílie

Při příležitosti chystané návštěvy papeže Františka v Brazílii vydal Vatikán statistiku Církve v této zemi.

Brazílie pokrývá 8,514.215 čtverečních kilometrů a má 195,141.000 obyvatel, z toho 164,780.000 (84,48 %) katolíků. Má 10.812 farností a 37.827 pastoračních center. Působí zde 453 biskupů, 20.701 kněží a 33.230 řeholníků a řeholnic. Působí zde 1.985 laických členů sekulárních institutů, 114.910 laických misionářů a 483.104 katechetů.

1,940.299 studentů studuje v 6.882 centrech katolického vzdělání od školek po univerzity. Církev také řídí 3.257 center speciálního vzdělání, 369 nemocnic, 884 klinik, 22 leprosárií, 718 domovů pro staré lidi a invalidy, 1.636 sirotčinců a jeslí a 1.711 center pro rodinné poradenství a center pro život.06. 07. 2013, VIS