sv. Kilian / st 8. červenec 2020

Pocházel z Irska a jako biskup se vydal hlásat evangelium k Herbipoli (Würzburgu) v Austrasii (dnešním Sasku v Německu). Podobně jako Jan Křtitel káral tamnějšího vévodu Gosberta. A jako Jan, kvůli nabádání k v... (pokračování)

Nikaragua odmítá homosexuální svazky/adopce

Radikálně přepracovaný zákon o rodině v nikaragujském občanském zákoníku, známý též jako nový zákon o rodině, znovu potvrdil, že manželství je „nezbytným základem rodiny“ a že přirozená rodina je základem a jádrem dalšího rozvoje země. Zákon o rodině byl schválen nikaragujským národním shromážděním v červnu 2014 a vstoupil v platnost 8. dubna.

Nikaragua odmítá homosexuální svazky/adopce

Zákon stanoví, že manželství je definováno jako výhradní svazek jednoho muže a jedné ženy. Uvádí, že pouze manželé opačného pohlaví, ať už Nikaragujci nebo cizinci, mohou adoptovat děti, a zakazuje párům stejného pohlaví podstupovat léčbu neplodnosti za účelem dosažení těhotenství.

„Nový zákon o rodině svými hlavními principy spojuje veškerou rodinnou legislativu. Ruší všechny zákony, které jsou v rozporu s jeho principy, zachovává pozitivní opatření a doplňuje nové aspekty,“ uvedl poslanec Národního shromáždění Carlos Emilio Lopez ve zprávě pro Nicarague News Bulletin.

Zákon o rodině stanoví věk 18 let pro dosažení dospělosti a pro výkon nedílných práv a povinností mužů i žen, ruší bývalou genderovou nerovnost, stanoví, že spory mezi rodiči, dětmi a sourozenci budou řešit rodinné soudy, a brání práva žen, dětí, seniorů a osob se zdravotním postižením.

Předsedkyně nikaragujské Komise pro záležitosti žen, dětí, mládeže a rodiny, Marta Marina Gonzalezová, řekla, že klíčová část nového zákona je zaměřena na pomoc dospívajícím dívkám, které otěhotní, nabízí jim pomoc a poradenství s péčí o děti a umožňuje jim dokončit vzdělání.

Gonzalezová uvedla, že nový zákon o rodině „posiluje rodinný smír, harmonii a rovnost bez ohledu na pohlaví, věk nebo schopnosti“. Homosexuální aktivisté jsou kvůli zákonu o rodině znepokojení. Vůdce Hnutí za sexuální rozmanitost Marvin Mayorga řekl: „Máme pocit, že jsme byli tímto zákonem vyloučeni.“

Převážně katolická Nikaragua má silně pro-life a prorodinný charakter, který je opakovaně podporován legislativou, jako je nový zákon o rodině.

V roce 2006 nikaragujský kongres schválil právní reformy, kterými byly postaveny mimo zákon veškeré potraty, navzdory silnému tlaku mezinárodních feministických skupin a organizací prosazujících kontrolu populace.

Associated Press tehdy oznámil, že prezident Enrique Bolanos důrazně doporučoval, aby si Nikaragua zachovala zákaz potratů.

Během diskuse o tomto zákoně v národním shromáždění pozorovatelé oznámili, že jeden z poslanců použil velice silné výrazy při popisu zločinu potratu. Řekl, že země se „nesmí vrátit do Herodových dob“ a že Nikaragua je „svobodná a nezávislá“ země, pro kterou je nepřijatelné, aby jí kdokoli ze zahraničí vnucoval to, „co odporuje našim principům a kulturní identitě“.

20. 04. 2015, lifesitenews.com