sv. Kilian / st 8. červenec 2020

Pocházel z Irska a jako biskup se vydal hlásat evangelium k Herbipoli (Würzburgu) v Austrasii (dnešním Sasku v Německu). Podobně jako Jan Křtitel káral tamnějšího vévodu Gosberta. A jako Jan, kvůli nabádání k v... (pokračování)

Argentina – první farnost zasvěcená Juanu Diegovi

První farní kostel mimo Mexiko zasvěcený svatému Juanu Diegovi, mladému Aztékovi, kterému se roku 1531 zjevila Panna Marie Guadalupská, byl před několika týdny slavnostně otevřen ve Vila Lugano, chudinské čtvrti v jižní části Buenos Aires. Mši sloužil kardinál Norberto Rivera Carrera, arcibiskup z Mexico City.

Argentina – první farnost zasvěcená Juanu Diegovi

Po mši velké množství věřících uspořádalo velikou slavnost. „Přicházím z daleka, z místa, kde Juan Diego řekl Panně Marii, aby si našla vhodnějšího posla, neboť on byl jen prostý dělník,“ řekl kardinál Rivera v kázání.

Stavbu farního kostela zasvěceného svatému Juanu Diegovi připravoval tehdejší kardinál Jorge Mario Bergoglio, když byl současný římský biskup ještě arcibiskupem v Buenos Aires.

Mši u příležitosti otevření kostela koncelebroval kardinál Mario Aurelio Poli – současný arcibiskup argentinského hlavního města –, a rektor svatyně v mexickém Guadalupe Mons. Enrique Glennie Graue.

V Argentině stejně jako v ostatních zemích Latinské Ameriky úcta k Juanu Diegovi Cuauhtlatoatzinovi, kterého svatý Jan Pavel II. kanonizoval 22. července 2002, nadále roste.

09. 06. 2015, Fides