sv. Kilian / st 8. červenec 2020

Pocházel z Irska a jako biskup se vydal hlásat evangelium k Herbipoli (Würzburgu) v Austrasii (dnešním Sasku v Německu). Podobně jako Jan Křtitel káral tamnějšího vévodu Gosberta. A jako Jan, kvůli nabádání k v... (pokračování)

Mexický nejvyšší soud legalizoval tzv. manželství homosexuálů v celé zemi

Mexická biskupská konference vyjádřila nespokojenost s rozhodnutím soudu Mexický nejvyšší soud prohlásil zákony jednotlivých států, které definují manželství pouze jako svazek muže a ženy, za diskriminační a protiústavní. Toto rozhodnutí v podstatě legalizuje "manželství" homosexuálů ve všech 31 tamějších státech.

Mexický nejvyšší soud legalizoval tzv. manželství homosexuálů v celé zemi

V rozsudku, publikovaném 19. června v soudním týdeníku, se uvádí, že „plození dětí“ není účelem manželství, a proto omezování manželství pouze na heterosexuální páry je diskriminací jiných párů přejících si uzavřít manželství.

Stávající občanské zákoníky zůstanou prozatím beze změny, ale páry stejného pohlaví, které chtějí uzavřít "manželství", se mohou domoci soudního příkazu proti zákonům vyhrazujícím manželství pouze pro heterosexuály.

Mexická biskupská konference vyjádřila nespokojenost s rozhodnutím soudu a nesouhlasí s jeho odůvodněním.

Biskupové znovu uvedli své přesvědčení, že rodiny, založené na manželství muže a ženy, svou „reprodukční schopností“ zaručují „přežití společnosti“.

Jejich přesvědčení „neodpovídá výkladu nejvyššího soudu, jenž vytváří nové formy manželství, protože zde by se již nejednalo o manželství, ale spíše o jiné druhy svazků,“ uvedli ve svém prohlášení z 18. června. „Ceníme si toho, že nikdo nemá být obětí diskriminace, jak říká první článek ústavy, to však neznamená, že by měla být změněna podstata manželství.“

Ve zveřejněném znění rozsudku soud říká: „Vzhledem k tomu, že účelem manželství není plození dětí, neexistuje žádný oprávněný důvod, aby manželský svazek byl jen heterosexuální ani aby byl charakterizován jako ,svazek muže a ženy‘. Takové tvrzení se jeví jako diskriminační na základě sexuální orientace dané osoby.“

„Vyloučení párů stejného pohlaví z instituce manželství udržuje představu, že páry stejného pohlaví si zaslouží menší uznání než heterosexuální (páry), což snižuje jejich důstojnost jakožto osob a jejich mravní integritu.“

Mexico City schválilo manželství osob stejného pohlaví v roce 2009, učinilo tak jako první jurisdikce v Latinské Americe. Nejvyšší soud tento zákon v roce 2010 potvrdil a nařídil všem ostatním státům, aby uznávaly manželství uzavřená v hlavním městě.

Zákon byl schválen místním zákonodárcem a potvrzen soudem navzdory silnému odporu ze strany arcidiecéze Mexico City, která vznášela námitky zejména proti rozhodnutí umožnit homosexuálním párům adoptovat děti.

Mexiko dělí manželství na občanská a církevní – občanský sňatek lze uzavřít pouze před státním úředníkem, nikoli před knězem. Mnohé obřady zahrnují civilní a náboženské prvky prováděné na různých místech.

Mexico City změnilo svůj zákon o manželství během období sporů mezi arcidiecézí a místní vládou. V té době byl také legalizován potrat a eutanazie. Severní stát Coahuila je jediným dalším státem, který schválil "manželství" homosexuálů, ačkoli takovéto svazky se vyskytují i v jihovýchodním státě Quintana Roo, kde občanský zákoník opomíjí jakékoli zmínky o pohlaví snoubenců.

Většina politiků považuje „za politicky nerentabilní“ navrhovat zákony o manželství osob stejného pohlaví, řekl Aldo Munoz Armenta, profesor politologie Mexické národní autonomní univerzitě.

Od roku 2010 právníci pracují pro homosexuální páry, které si přejí uzavřít "manželství", úspěšně získávají jednotlivé soudní příkazy proti zákonům, jež nepovolují manželství osob stejného pohlaví. Pravidelně soudní spory vyhrávali, čímž umožnili uzavírání "manželství" homosexuálů v celém Mexiku, ačkoli takovýto proces mohl být zdlouhavý a nákladný.

Severní diecéze Saltillo ve státě Coahuila podporuje gay komunitu tím, že jejím příslušníkům nabízí pastorační péči a každý měsíc pro ně slaví mši.

Pokud jde o manželství, „vždy o ně byl zájem (v gay komunitě), aby měli takovou možnost,“ řekl P. Robert Coogan, americký kněz v Saltillo a duchovní poradce tohoto programu.

Tato komunita má zájem na rozšíření zákonů o manželství, řekl, aby nabízely právní ochranu párům stejného pohlaví a poskytovaly jim právo na takové benefity, jako je zdravotní pojištění partnera. Ale zároveň tím také říkají: „Chceme ukázat, že naše city jsou skutečné a zaslouží si úctu.“

12. 07. 2015, Catholic Herald