sv. Kilian / st 8. červenec 2020

Pocházel z Irska a jako biskup se vydal hlásat evangelium k Herbipoli (Würzburgu) v Austrasii (dnešním Sasku v Německu). Podobně jako Jan Křtitel káral tamnějšího vévodu Gosberta. A jako Jan, kvůli nabádání k v... (pokračování)

Peru: blahořečení tří misionářů-mučedníků: Mučedníci víry a lásky, svědkové naděje

„Země, jež byla zkrápěna krví mučedníků, je povolána k tomu, aby dala povstat novým křesťanům po příkladu evangelia,“ napsal biskup z Chimbote, Jeho Exc. Mons. Angelo Francisco Simon Piorno, ve svém poselství u příležitosti blahořečení tří misionářů-mučedníků, polských františkánů Michała Tomaszeka a Zbigniewa Strzałkowského a italského kněze Alessandra Dordiho, které proběhlo v sobotu 5. prosince.

Peru: blahořečení tří misionářů-mučedníků: Mučedníci víry a lásky, svědkové naděje

Tyto tři misionáře zabili v peruánském Ancash teroristé ze Světlé stezky za to, že bránili hodnoty evangelia a pracovali s chudými. Františkáni byli zabiti v Pariacoto 9. srpna 1991, italský kněz 25. srpna 1991 poté, co odsloužil mši ve vesnici Vinzos v údolí řeky Santa.

Ve svém poselství zaslaném agentuře Fides biskup z Chimbote sdělil, že „tam, kde proběhne blahořečení, jsme umístili toto heslo: ,Mučedníci víry a lásky, svědkové naděje.‘ Mučedníci víry proto, že ta jim dala sílu čelit bezprostředně hrozící smrti, a mučedníci lásky proto, že celý svůj život zasvětili venkovských komunitám, kde žijí chudí a přehlížení lidé. Z těchto důvodů se stali svědky naděje nejen pro naši diecézi, ale pro celou peruánskou církev.“

Slavnost blahořečení proběhla na stadionu v Chimbote, v diecézi, kde tito tři mučedníci působili. Peruánská biskupská konference vytvořila webové stránky věnované blahořečení těchto mučedníků, kde lze nalézt jejich životopisy, popis mučednictví, svědectví, podrobnosti o blahořečení, novinky a multimediální materiály, videa a fotografie.

10. 12. 2015, Fides