sv. Kilian / st 8. červenec 2020

Pocházel z Irska a jako biskup se vydal hlásat evangelium k Herbipoli (Würzburgu) v Austrasii (dnešním Sasku v Německu). Podobně jako Jan Křtitel káral tamnějšího vévodu Gosberta. A jako Jan, kvůli nabádání k v... (pokračování)

Uruguay: Sekularismus brání katolické přítomnosti v životě země

Biskup z Canelones, Jeho Exc. Mons. Alberto Sanguinetti, vyzval k „troše obezřetnosti při užívání definice státního sekularismu“ a k „většímu respektování náboženské svobody“.

Uruguay: Sekularismus brání katolické přítomnosti v životě země

Takto se Mons. Sanguinetti vyjádřil k nedávným prohlášením státních orgánů, jež následovaly po žádosti arcidiecéze Montevideo umístit obraz Panny Marie na hlavní třídě v Montevideu. Někteří představitelé tvrdili, že je žádost uráží a že odporuje sekularismu státu.

Poté, co přezkoumal všechny možné významy pojmu „sekularismus“, Mons. Sanguinetti dospěl k závěru, že na území státu Uruguay je nejvíce používaným výkladem ten, který odpovídá postoji, jenž má „zabránit katolické přítomnosti v životě země“.

V dopise Uruguayské biskupské konference (CEU) zaslaném agentuře Fides biskup Canelones zdůrazňuje, že „sekularismus někdy“ odkazuje na jistou neutralitu státu vůči náboženství, aby byla umožněna svoboda vyznání a náboženského kultu bez potlačování svědomí nebo stylu života dle vlastního náboženství“. „V Uruguayi se ,sekularismus‘ používá jako zbraň k vyloučení náboženství z veřejného života. Sekularismus používají některé skupiny proti katolickému náboženství spojujícímu velkou část obyvatelstva, aby bránily katolické přítomnosti v životě země,“ píše se v prohlášení.

Arcibiskup z Montevidea, kardinál Daniel Sturla, řekl, že „Montevideo je jedním z mála hlavních měst v Latinské Americe, kde na veřejnosti nestojí socha Panny Marie, které lze jinak nalézt v téměř každém americkém městě a v centrech mnoha dalších měst.“07. 04. 2016, Fides