sv. Antonín M. Klaret / so 24. říjen 2020

Pocházel ze Sallentu v Barcelonské provincii. V rodné Katalánii se stal tkalcem, farářem, apoštolským misionářem a založil kongregaci misionářů Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Roku 1850 se stal arcibiskupem v... (pokračování)

Venezuela: Útok na studenty a seminaristy

1. července odpoledne skupina násilníků (pravděpodobně jeden z gangů, které se snaží převzít vládu nad městem) napadla studenty, kteří šli do školy a mezi nimiž byli i seminaristé z arcidiecéze Mérida. Několika z nich se podařilo uprchnout, ale pět seminaristů bylo napadeno, zbito, poté vysvlečeno a vysmíváno.

Venezuela: Útok na studenty a seminaristy

K násilnostem za účelem loupeže a krádeže obvykle dochází v noci, ale v posledních dnech je páchán vandalismus a násilí proti nevinným občanům stále častěji během dne.

„To není způsob, jak vyřešit rozdíly, které možná existují ve společnosti, protože to navozuje atmosféru násilí a zoufalství, což diskvalifikuje vládu, která má chránit poctivé občany,“ řekl Jeho Exc. Baltazar Porras Cardozo o agresi proti studentům.

„Bohužel jsme opět svědky těchto vandalských skutků, objevují se skupiny, jež útočí na slušné lidi, kteří jdou na ulici, napadají seminaristy, svlékají je a bijí, a nikde nebyly žádné bezpečnostní složky, jejichž úkolem je zajistit ochranu a fyzické, morální a duchovní blaho občanů,“ uvádí se v prohlášení arcidiecéze zaslané agentuře Fides.

Skupiny násilníků se ve Venezuele rozrůstají: zločinné gangy, organizovaný zločin, polovojenské organizace, které se za situace, kdy bezpečnostní síly nedokáží adekvátně reagovat, snaží převzít moc a plnou kontrolu nad některými oblastmi, jako je Mérida, Valencia, Caracas a další města. Hlavní město se stalo městem s největší násilnou zločinností na světě.29. 07. 2016, Fides