sv. Eusebius / po 2. srpen 2021

Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Pales... (pokračování)

Mexiko: Stálé adorace za pokles kriminality

Město Juarez v severním Mexiku (s 1.3 miliony obyvatel) se v letech 2008–2010 stalo jedním z nejnebezpečnějších míst na světě kvůli násilí spojenému s obchodem s drogami a boji mezi drogovými kartely. Nyní poklesl počet vražd z 3.766 v roce 2010 na 256 v roce 2015. I když se o to zasloužila také zlepšená práce místních úřadů, P. Patrico Hileman, který zakládá kaple stálé adorace v Latinské Americe, tvrdí, že je tu hlubší důvod: Ježíš v Nejsvětější svátosti. „Když farnost dnem i nocí uctívá Boha, město se promění,“ říká.

Mexiko: Stálé adorace za pokles kriminality

Do roku 2013, kdy byla v Juarezu otevřena kaple stálé adorace, umíralo denně 40 lidí, protože o vládu nad městem bojovaly dva drogové gangy, Juarez a Sinaloa, které dodávají drogy do USA. Farnosti uváděly, že válka neskončí, protože vojáci podporují jeden gang a policie druhý: zabíjejí lidi a zapalují domy. Jedna farnost už byla tak zoufalá, že požádala misionáře, aby zorganizovali stálou adoraci Nejsvětější svátosti: „Jenom Ježíš nás z toho zachrání,“ říkali lidé.

Během tří dnů adorace začaly. Ženu, která šla na adorační službu ve tři hodiny ráno, zastavili vojáci a chtěli vědět, kam jde, že je všude zavřeno. Žena jim navrhla, ať jdou s ní. V kapli našli tři ženy, jak se modlí. Jeden z uniformovaných mužů upustil zbraň a rozplakal se před oltářem. Druhou noc se vrátil v civilu a opět plakal. „Za rok jsme otevřeli deset kaplí,“ řekl P. Hileman. „Časně k ránu, kdy je klid, slyšíte Boha lépe, vaše mysl se ztiší a jste tu jen pro Boha,“ dodal.

Od zahájení adorací také stoupl počet studentů v místním semináři z osmi na osmdesát osm. Seminaristé se adorací účastní.09. 03. 2017, CNA